Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Realisatie Open Oproep 1927 © Michiel De Cleene

Laureaat: Lens°Ass architecten, Uarchitects BV

Basisschool “De Brug” is een MOS-school (Milieuzorg op School), gesitueerd in een groene omgeving aan de rand van het centrum van de gemeente Bocholt in België.
Wij hebben een totaalontwerp voor de school en de inrichting van het schoolterrein bedacht. Basisschool de Brug is een alzijdig gebouw, waarvan de hoofdingang straat-georiënteerd is. Het gebouw staat zelfstandig in de binnenstedelijke ontwikkeling en de situatie is veilig en heel overzichtelijk voor bezoekers. De route voor het halen/brengen van kinderen per auto is bewust gescheiden van de route voor voetgangers en fietsers.
Natuur,- en milieueducatie vormen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma van deze school die uit 6 klaslokalen, 3 kleuterklassen, ernaast gelegen lerarenruimtes, een kantine en een multifunctionele gymzaal (polyvalente zaal) bestaat.        De omgeving van het gebouw vormt een cruciaal onderdeel van de beleving van deze MOS-school  en fungeert als basis voor het concept van het ontwerp. Vanwege het feit dat het bestaande perceel in de nieuwe situatie kleiner zou worden, had dit uiteraard ook gevolgen voor de grootte van de omliggende groenstroken. Om deze reden diende er extra zorgvuldig met groen te worden omgegaan.                                                                  
Als vanzelfsprekend hebben wij het begrip duurzaamheid en recycling, met aspecten zoals waterconsumptie en composteerbaarheid in het onderwijssysteem van deze MOS-school meegenomen. Door al deze processen zichtbaar te maken, is de school zélf onderdeel van de milieubewuste onderwijsvisie geworden.

Bocholt OO1927

Geïntegreerde studieopdracht voor de nieuwbouw van basisschool De Brug in Bocholt.

Status project