Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1823 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeentelijke kleuterschool en de gemeentelijke lagere school zijn op dit ogenblik gelokaliseerd op twee verschillende plaatsen in het centrum van Bonheiden. De kleuterschool telt 161 kleuters en is momenteel gevestigd op de hoek Dorp-Poverstraat. De lagere school met 264 leerlingen heeft onderdak in een complex van oudere gebouwen en nieuwbouw gelegen aan de Schommen.
De locatie van deze lagere school maakt deel uit van een groter gebied dat aansluit aan, respectievelijk de zone waar het oud gemeentehuis is gelegen (kant Dorp) en aan de oude bibliotheek (kant Schoolstraat). Het is de ambitie van het gemeentebestuur om in deze site tussen Dorp, Schoolstraat en Schommen, de functies van de kleuterschool en de lagere school samen te brengen.
In functie van de herlokalisatie van de kleuterschool wordt de realisatie van een nieuw complex voorzien langsheen het Dorp, waarbij het gemeentebestuur de gronden van de aanpalende woningen in de globale ontwikkeling mee wenst op te nemen. Het beeldbepalende volume van het oude gemeentehuis kan hierbij geïntegreerd worden met een invulling voor de kleuterschool of voor beide scholen. Het nieuwbouwprogramma van de kleuterschool voorziet 8 kleuterklassen en een opvangklas, een turnruimte en een polyvalente ruimte samen 2000 m². Van de lagere school wordt een bestaand gebouw, de oude jongensschool met 6 klassen gesloopt en vervangen door een nieuwbouw met 6 klassen. De ruimte van de oude bibliotheek wordt in het project mee opgenomen voor specifieke taakklassen en gemeenschappelijke ruimten. De bestaande fietsenberging en de speelruimten (deels overdekt) dienen in het geheel terug opgenomen en geoptimaliseerd te worden.
De bestaande verbindingsweg voor fietsers en voetgangers is te behouden. De behoefte aan parkeerplaatsen in relatie tot de schoolactiviteit (personeel en permanente bezoekers) dient in dit geheel te worden opgenomen.
Vanuit de ruimere stedenbouwkundige aanpak is het de bedoeling om de twee functies, de kleuterschool en de lagere school, als twee zelfstandige entiteiten verder te laten functioneren doch beiden op te nemen in één beeldbepalend geheel. De landschappelijke inbreiding van de diverse functies blijft in het geheel een belangrijke doelstelling en wordt als een absolute meerwaarde gesteld voor de globale beeldkwaliteit van het centrum.

Bonheiden OO1823

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuwe gemeentelijke kleuterschool en het verbouwen van de gemeentelijke lagere school te Bonheiden

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Dok architecten
 • Ghislain Lams, tom van mieghem architecten
 • HASA architecten
 • Kathy Vanhulle, MULTIPLE architecture & urbanism
 • Maccreanor Lavington Architects
Locatie bouwplaats

Schommen 2, 2820 Bonheiden

Timing project
 • Selectievergadering: 15 okt 2009
 • Eerste briefing: 23 dec 2009
 • Tweede briefing: 15 jan 2010
 • Indienen: 15 mrt 2010
 • Jury: 23 mrt 2010
 • Gunning: 1 sep 2010
Bouwheer

Gemeentebestuur Bonheiden

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Greetje Lathouwers

Budget

4.900.826 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

12.500 € (excl. btw) per laureaat