Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1822 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is een leidend Europees, onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum, dat innovatieve technologieën en wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar maakt voor overheden en voor bedrijven. VITO levert intelligente en kwalitatieve oplossingen waar het bedrijfsleven concurrentieel voordeel uit haalt en objectief onderzoek, studies en adviezen, die haar klanten in staat stellen hun toekomstbeleid te bepalen. VITO is actief in energietechnologie, milieutechnologie, industriële productie- en procestechnologieën, materiaaltechnologie en aardobservatie.

VITO's onderzoek vindt zijn toepassing in nieuwe, efficiënte en goedkopere productietechnologieën, verminderd energieverbruik, biomaterialen, gezondheidszorg, milieuzorg enz., alsook het in kaart brengen en monitoren van de effecten van klimaatswijziging. Hierbij zijn het vrijwaren van het leefmilieu en het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen steeds prioritair. VITO is gehuisvest in Mol en deelt eenzelfde domein met het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK). De aandacht voor nucleaire veiligheid en controle op de SCK-site staat echter diametraal tegenover de open uitstraling die VITO beoogt.

VITO is sinds haar oprichting in 1991 gestaag gegroeid, van ongeveer 350 personeelsleden tot circa 600 vandaag. De verdere uitbreiding aan onderzoeksopdrachten en personeel enerzijds en het gegeven dat VITO niet langer gebruik wenst te maken van een gemeenschappelijke toegang met SCK anderzijds, nopen VITO zich verder te ontwikkelen op een bijkomend domein waarvoor de Balmatt-site zich aanbiedt. Site Ontwikkeling Vlaanderen (SOV) saneert op dit ogenblik de terreinen. Het begrip duurzaam produceren en consumeren, bij VITO samengevat onder de term eco-efficiëntie, dient in het project naar voor te springen. VITO wenst zijn maatschappelijke opdracht om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten op het vlak van duurzame ontwikkeling volledig na te komen in deze toekomstige realisatie van zijn dienstgebouwen.

Er is nood aan nieuwe kantoren geschikt voor moderne activiteitsconcepten, laboratoriumruimten en een datacenter. De ontwerper dient zijn creatie te ontwikkelen volgens een visie die de noden van vandaag invult op een wijze die toekomstige ontwikkelingen niet hindert. Deze zienswijze is in sterke mate bepalend voor de kwaliteit van het project. De opdracht omvat minimaal het volledige ontwerp, alsook de kwaliteitsbewaking i.o. van de bouwheer bij een mogelijk aansluitende DBFM procedure.

Mol OO1822

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een hoofdkantoor, laboratorium, datacenter en omgevingswerken op de voormalige Balmatt-terreinen voor VITO te Mol

Status project
Locatie bouwplaats

Lichtstraat 20, 2400 Mol

Bouwheer

VO, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO

Contactpersoon Bouwheer

Dirk Fransaer

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

55.000.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

20.000 € (excl. btw) per laureaat