Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1721 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De politiezone Brakel- Horebeke -Maarkedal -Zwalm stelt in totaal 56 peroneelsleden tewerk.  Hiervan werken 49 personeelsleden in het hoofdcommissariaat, gelegen in de Jagersstraat 29 te 9660 Brakel. De opdracht bestaat er in om voor de lokale politie Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm een nieuw hoofdcommissariaat  te ontwerpen. Het betreft het opmaken van het ontwerp, het opmaken van het uitvoeringsdossier, de veiligheidscoördinatie, de aanbesteding en de controle op de uitvoering van  het nieuwe politiehuis. 

Het project omvat de realisatie van  een nieuw, modern doch sober en functioneel politiehuis  achter het bestaand politiegebouw, gelegen te Brakel 1°afd/Nederbrakel 29 tot 39, sectie  C nummer 552, rekening houdend met het nieuwe politielandschap en het evolutief karakter ervan en dit binnen het vooropgestelde budget.  De kernwoorden zijn soberheid, functionaliteit en transparantie. De architectuur dient de herkenbaarheid van de dienstverlening van de lokale politie  te ondersteunen door het materiaalgebruik, een logische planindeling, een optimale  toegankelijkheid en de inpassing in de omgeving.  De budgettaire grens dient absoluut gerespecteerd.
Gelet op de beschikbare ruimte om de nieuwbouw te realiseren, zal gefaseerd moeten gewerkt worden.  Het bestaand gebouw zal in gebruik blijven tot (een deel) van het nieuwe gebouw kan bezet worden.  Daarna dient het oude gebouw gesloopt te worden, kan de nieuwbouw gefinaliseerd worden en dienen de nodige omgevingswerken uitgevoerd te worden. Dit alles binnen het vooropgesteld budget.

Honorarium : globaal ereloon van minimaal 10 %, maximaal 13%.

Brakel OO1721

Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw politiekantoor voor de politiezone politiezone Brakel- Horebeke -Maarkedal -Zwalm

Status project
Geselecteerde bureaus
 • ORG Urbanism & Architecture
 • ABSCIS ARCHITECTEN , Ingenieursbureau Ingenium, provoost.engineering bv
 • Cleuren-Merken, Lens°Ass architecten
 • Hans Verstuyft architecten bvba
 • Jeanne Dekkers Architectuur
Locatie bouwplaats

Jagersstraat 29, 9660 Brakel

Timing project
 • Selectievergadering: 16 jun 2009
 • Eerste briefing: 3 jul 2009
 • Tweede briefing: 28 aug 2009
 • Indienen: 13 nov 2009
 • Jury: 5 jan 2009
 • Gunning: 19 mrt 2010
Bouwheer

Politiezone Brakel- Horebeke -Maarkedal -Zwalm

Contactpersoon Bouwheer

Saskia Rokegem

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Jo Lefebure

Budget

€3.464.015 (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€7.000 incl. BTW per laureaat