Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1720 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

GEANNULEERD: De onzekerheid over de financiële haalbaarheid van het project vormt een belangrijke hinderpaal voor de verderzetting van het dossier.

Het Autonoom Gemeentebedrijf besliste bijgevolg om de opdracht stop te zetten.

De stad Aarschot heeft de opdracht gegeven aan het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot (AGB) voor de realisatie van een dienstencentrum op de huidige locatie van het stadhuis (met een perceelsoppervlakte van 44a 30ca) die samen met het stadpark deel uitmaakt van de historische site 'Het Drossaerde' langs de Demer.

Van 1470 af was 'Het Drossaerde' de verblijfplaats van de door de Hertog benoemde hoge ambtenaar die gelast was met het bestuur van de stad en omgeving tijdens zijn afwezigheid. Het langs de Demer gelegen gotische huis met zijtrapgevels en traptorentje werd volledig vernield in mei 1940. In 1974 werd op deze site het huidige stadhuis gebouwd dat momenteel niet meer voldoet aan de eisen van een hedendaags stadhuis en onvoldoende ruimte biedt om het stadspersoneel te huisvesten.

Vandaar dat het stadbestuur van Aarschot op de administratieve site een nieuw complex wil oprichten dat door het Autonoom Gemeentebedrijf van Aarschot zal uitgebaat worden als een dienstencentrum. Het dienstencentrum met ondergrondse parking zal bestaan uit een stadhuis voor 140 personen enerzijds en een ruimte voor diverse kantoren, winkels en woonentiteiten anderzijds. Bij de realisatie van het dienstencentrum moet het huidige stadhuis operationeel blijven. In een eerste fase moet de administratieve ruimte gerealiseerd worden zodoende dat na voltooiing het stadspersoneel kan verhuizen. In een tweede fase kan het huidige stadhuis ontmanteld en uitgebreid worden om ruimte te bieden aan diverse kantoren, winkels en woonentiteiten.

Het dienstencentrum moet een voorbeeldfunctie zijn voor wat betreft toegankelijkheid en flexibiliteit. Zo zal het nieuwe stadhuis op het gelijkvloers uitgerust worden met een front-office om de toegankelijkheid en de dienstverlening aan de bevolking te optimaliseren. Bovendien moet het stadhuis zodanig geconcipieerd worden dat in eerste instantie het stadhuis wordt ingericht voor 100 personen. De rest van het gebouw zal in eerste instantie verhuurd worden aan derden. Later zal dit deel aan het stadhuis worden toegevoegd indien daar de behoefte toe bestaat. Ook de vergaderzalen moeten zodanig worden ontworpen dat ze fysisch afscheidbaar zijn van het stadhuis. Zodoende kunnen ze na de kantooruren verhuurd worden aan derden.

Het stadsbestuur wenst een energiezuinig dienstencentrum te bouwen met een hoge organisatorische kwaliteit enerzijds en een hoge architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit anderzijds om een dialoog aan te gaan met de imposante gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de rand van het stadspark enerzijds en het bestaande stadsweefsel anderzijds.

Honorariumvork: 
Architectuur min 6% en max 7%.
Honorarium stabiliteit: tussen KVIV min 3% en KVIV
Honorarium technieken: tussen KVIV min 3% en KVIV

Aarschot OO1720

Volledige studieopdracht voor het gefaseerd bouwen van een dienstencentrum met ruimte voor administratie, bedrijven, handel, wonen en ondergrondse garages op de administratieve site langs het stadspark aan de Demer

Status project
Geselecteerde bureaus
 • 360 architecten bvba
 • BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS
 • evr-Architecten
 • Inbo
 • Nero
Locatie bouwplaats

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot
langs het stadspark aan de Demer

Timing project
 • Selectievergadering: 16 jul 2009
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2009
 • Eerste briefing: 10 aug 2009
 • Tweede briefing: 4 sep 2009
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 sep 2010
 • In gebruikname: 1 dec 2012
Bouwheer

Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot

Contactpersoon Bouwheer

Wijns Geert

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Paul Vermeulen

Budget

€10.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € incl. btw per laureaat