Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Realisatie Open Oproep 1716 © Niels Donckers

Laureaat: DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN

Gierle OO1716

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan, inplantings- en circulatieplan en het ontwerpen en bouwen van maximum 7 woningen voor Het GielsBos, woongemeenschap voor personen met een verstandelijke handicap te Gierle (Lille)

Status project