Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1705 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum "De Nekker" vzw is gelegen aan de rand van Mechelen en is een trekpleister voor sporters en recreanten.
Het provinciebestuur vertrekt van de idee om een zwembad te bouwen aan het centrale gebouw van De Nekker.
Op die manier kan een synergie met de huidige werking bekomen worden : zoals de receptie en de horecafaciliteiten, één gezamenlijke toegang voor het zwembad, het sportgebeuren en het recreatiegebeuren, ...
Een belangrijke motivering bij het nastreven van deze eenheid van beheer ligt ook in het feit dat er op deze manier kan bespaard worden op geëigende hoge exploitatiekosten van een zwembad.
Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum "De Nekker" kan dan bijna alles, sport – recreatie – zwemmen – catering - verblijf, in één centrum aanbieden en dit via één aanspreekpunt.

Aangezien er vooral een grote behoefte aan schoolzwemmen is, kiest de provincie voor een 25-meter bad, met minimaal 10 banen. Goed voor een capaciteit van zo'n 150 zwemmers per lesuur van 30 minuten.
In het concept zijn wel een instructiebad en een plonsbad opgenomen met nog eens plaats voor zo'n 50 zwemmertjes per lesuur van 30 minuten. Watergewenning is voor de allerkleinsten namelijk van groot belang. Bovendien kan dit familiebezoekers aanzetten om naar het zwembad te komen.
Het ontwerp is dus duidelijk bedoeld om verschillende doelgroepen tegelijkertijd aan bod te laten komen.
De totale capaciteit van het zwembad komt op minimaal 200 zwemmers per lesuur van 30 minuten.  Bovenstaande cijfers moeten ook getoetst worden aan de huidige en toekomstige noden.

Tegelijkertijd, of gefaseerd, worden bij de bouw van het zwembad ook de horecafaciliteiten vernieuwd en uitgebreid, de binnenspeeltuin wordt gemoderniseerd en de bestaande infrastructuur moet minimaal behouden blijven.  Tevens moet de bestaande infrastructuur voor het personeel (kleedkamers, personeelsrefter, burelen, ...) herbekeken worden.

De ambitie voor duurzaam bouwen vertaalt zich in het bouwen en/of vernieuwen van een bouwtechnisch laag energiegebouw met installatietechnisch lage energie- en waterstromen, met de nodige aandacht voor kindvriendelijkheid, akoestische isolatie en wettelijke normen.
Bijkomende aandachtspunten zijn de mobiliteit binnen het domein,  het versterken van het veiligheidsgevoel van de bezoekers en het personeel, het vandalismebestendige en de toegankelijkheid van de verschillende voorzieningen op verschillende tijdstippen.

Alle subsidies en tegemoetkomingen moeten daarbij maximaal kunnen worden aangewend.
Tijdens de werkzaamheden moet de werking van het domein gegarandeerd worden en moet de nodige aandacht gegeven worden aan de veiligheid van de gebruikers en personeel.

Honorariumvork: 
globaal ereloon van minimum 9 % en maximum 12%

Mechelen OO1705

Volledige studieopdracht voor de aanpassing en uitbreiding met een zwembad van het bestaande hoofdgebouw op het provinciaal sport- en recreatiedomein De Nekker te Mechelen.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • VenhoevenCS architecture+urbanism
 • architecten BOB361 architectes, ARUP bv
 • Crepain Binst architecture
 • Martine De Maeseneer Architecten bvba
 • Schmidt Hammer Lassen Architects
Locatie bouwplaats

Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen

Timing project
 • Selectievergadering: 23 jun 2009
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2009
 • Eerste briefing: 7 jul 2009
 • Tweede briefing: 20 aug 2009
 • Indienen: 3 nov 2009
 • Jury: 10 nov 2009
 • Gunning: 9 dec 2009
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 sep 2010
 • In gebruikname: 1 sep 2011
Bouwheer

Provinciebestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Danny De Wit

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Adinda Van Geystelen

Budget

€11.600.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€7.500 excl. btw per laureaat