Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Annulatie open oproep 1706 Turnhoutsepoortknoop Antwerpen
 
De volledige studieopdracht voor de opmaak van een landschapsontwerp Turnhoutsepoortknoop
is geannuleerd door stopzetting van deze opdracht door de co-opdrachtgever Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv (BAM NV)
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar BAM NV, Rijnkaai 37, B-2000 Antwerpen, Tel  +32 (0)3 203 00 30

AG Stadsplanning Antwerpen, de Provincie Antwerpen en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nemen een gezamenlijk initiatief tot de opmaak van een landschapsontwerp voor de Turnhoutsepoortknoop via de procedure Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.  Het beoogde landschapsontwerp moet een gemeenschappelijk kader vormen waarbinnen elk van de drie partijen de verdere uitwerking van eigen deelprojecten kan realiseren.

Concrete aanleiding voor het project is de Stedelijke Ringweg Noord deel B fase 1 die als milderende maatregel gelijktijdig met de Oosterweelverbinding uitgevoerd moet worden. BAM heeft in dit kader een conceptontwerp opgemaakt met een compacte aansluitingsknoop voor de E313/34 en een nieuwe brug in de Turnhoutsebaan. In deze zone komen bijgevolg delen ingesloten berm vrij waaraan een nieuwe bestemming dient gegeven te worden.

Vanuit het Masterplan voor de strategische ruimte van de Groene Singel (in opmaak) wenst de stad Antwerpen op deze locatie een 'parkconnector' te realiseren. In essentie is de 'parkconnector' een hoogwaardige verbinding tussen binnenstad en het Provinciaal Domein Rivierenhof en een uitbreiding van de groenstructuur in functie van het oplossen van groentekorten in de stad.

De uitdaging voor de ontwerper zal erin bestaan om infrastructuur (bovenlokaal, lokaal, auto, fiets, openbaar vervoer, parkeren), groenvoorziening, sportfaciliteiten en een kwetsbare waterloop samen te brengen in een kwalitatief landschapsontwerp.

Het landschapsontwerp Turnhoutsepoortknoop heeft betrekking op de vrijgekomen ruimte in de knoop E313-34 aan de zijde van de binnenstad, het voorpark genoemd, de westelijke kop van het Provinciaal Domein Rivierenhof en de nieuwe brug in de Turnhoutsebaan als scharnier tussen beide.

De opdracht voor het landschapsontwerp Turnhoutsepoortknoop omvat:
1. Een visie op de invulling van het concept 'Parkconnector Rivierenhof'
2. Een verfijnde visie op het voorpark en de westelijke kop van het Provinciaal Domein Rivierenhof, op basis van ontwerpend onderzoek mbt inplanting sportvelden, parking, fietsroutes, aansluiting op het bermenlandschap,...
3. Inrichtingsprincipes voor de nieuwe brug in de Turnhoutsebaan

Het conceptontwerp voor de knoop E313-34 en de technische randvoorwaarden voor de nieuwe brug in de Turnhoutsebaan, alsook het voorlopig vastgesteld PRUP Rivierenhof worden als uitgangspunt in de Open Oproep meegegeven. Het ontwerpend onderzoek dat werd uitgevoerd met betrekking tot het geheel of delen van het projectgebied wordt ter informatie in de Open Oproep meegegeven.

Antwerpen OO1706

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een landschapsontwerp Turnhoutseknooppoort

Status project
Locatie bouwplaats

Hooftvunderlei, 2000 Antwerpen
districten Borgerhout/Deurne, Provinciaal domein Rivierenhof, aansluiting Ring- E313 - E34

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2009
Bouwheer

Stadsbestuur Antwerpen
BAM NV
Provinciebestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Kitty Haine

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€ 75.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€10.000 incl. btw per laureaat