Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1518 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De begraafplaats mag geen oppervlakte zijn zonder tekening, zonder lijn, overdekt met een koude, stenen vegetatie; zij dient te wezen een rustoord vol vrede en schaduw, stilte en geheimzinnigheid, smaakvol versierd, met minder steen en meer groen, meer ware rijkdom, meer orde en edele eenvoud." (over het Schoonselhof, 1911)

De unieke en historische parkbegraafplaats Schoonselhof is zowat het Père Lachaise van Antwerpen. Sinds 2007 geniet het domein het statuut van beschermd monument/landschap. Naar aanleiding daarvan wenst de Stad Antwerpen een ambitieuze visie te ontwikkelen voor het toekomstige beheer van Schoonselhof.

Het ruimtelijk masterplan dient:
• het Schoonselhof als begraafplaats en als funeraire publiekstrekker internationaal op de kaart te zetten als één van de historische Europese parkbegraafplaatsen
• aan te sluiten bij het landschappelijk, ecologisch en historische karakter van het domein als beschermd monument/landschap
• in overeenstemming te zijn met de strategische visie van de Stad Antwerpen die als doel heeft de begraafplaats als een plaats van hoop te positioneren door:
1. een keuze van uiteenlopende bezorgingsmogelijkheden aan te bieden waarbij rouwverwerking centraal staat
2. grijze naar groene begraafplaatsen om te vormen
3. dode steen naar levend erfgoed om te vormen

Bovendien zoekt de Stad Antwerpen naar een concreet ontwerp dat anticipeert op de stijgende vraag naar crematie en dat de verscheidenheid van bezorgingsmogelijkheden na crematie stimuleert. Uitstrooiing, bijzetting in columbarium en begraving in een urnenveld zijn als verschillende bezorgingsvormen in een samenhangend ontwerp te integreren dat zich op een fijnzinnige wijze inschrijft in het erfgoedpatrimonium van het Schoonselhof. De uitvoering van het ontwerp is voorzien in 2009 en betekent dus een eerste realisatie volgens het masterplan voor het gehele domein.

Hoboken OO1518

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de begraafplaats Schoonselhof met inbegrip van het ontwerp van het urnenveld, collumbarium en strooiweide.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Architectuur Kristoffel Boghaert
 • Architectuuratelier Michel De Visscher, Jozef Legrand
 • Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
 • Karres en Brands landschapsarchitecten b.v.
 • OKRA Landschapsarchitecten bv, Wille landschaps- en begraafplaatsarchitectuur
Locatie bouwplaats

Krijgsbaan 100, 2660 Hoboken
Schoonselhof

Timing project
 • Selectievergadering: 13 mei 2008
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mrt 2008
 • Eerste briefing: 24 jun 2008
 • Indienen: 3 okt 2008
 • Jury: 14 okt 2008
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jun 2009
Bouwheer

Stadsbestuur Antwerpen

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Arnoud De Coen

Budget

€ 500.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 5.000 excl. BTW per laureaat