Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De initiatiefnemers willen naast een educatief centrum ook een wetenschappelijk onderbouwd informatie- en promotieplatform uitbouwen, voor zowel het brede publiek als voor professionals, zodat de haven van Gent met al haar rijkdom aan facetten in de schijnwerpers en op de maatschappelijke kaart geplaatst kan worden. Het bouwprogramma moet een perfecte symbiose creëren van beide vooropgestelde functies.

Het gebouw is een baken, een embleem, een icoon voor de haven van Gent. Het gebouw is een statement en verheft zich letterlijk en figuurlijk boven de begane grond.

Het gebouw komt aan de zuidelijke kop van de het Grootdok, aan de Rigakaai. Aan de ene kant ziet men de drie torens van Gent, aan andere kant het kanaal Gent-Terneuzen. Deze ontmoeting tussen de stad en de zee moet duidelijk tot uiting komen in het gebouw.

Het project moet ook een positieve aantrekkingskracht uitstralen voor de haven en betekenis geven aan het industriële landschap.µ

De ontwerper zal – binnen een vooropgesteld zoekgebied – kunnen bepalen waar het gebouw maximaal tot zijn recht komt, rekening houdend met de bestaande havenactiviteiten en met de mogelijkheid om op of over het water te bouwen.

Naast het Havencentrum, met een oppervlakte van 1.700 à 2.000 m², heeft het Havenbedrijf Gent GAB behoefte aan een gebouw voor de huisvesting van de Dienst "Schipperij". Dit is een gebouw ten dienste van de bemanning van de boten die aan de Rigakaai gelegen zijn, en de bijhorende administratie. Het Havencentrum en het gebouw voor de Schipperij kunnen zowel aparte gebouwen zijn van een totaalconcept, als één fysisch geheel vormen.

De opdrachtgever zoekt een innovatief, performant en integraal concept, met oog voor toegankelijkheid en duurzaamheid, ook in de betekenis van veranderbaarheid en van beheer in de tijd. Het project moet ecologisch doordacht zijn, zodat het niet alleen een voorbeeldfunctie uitdraagt maar misschien zelfs innovatief is.

Deze opdracht is een bijzondere opgave. De opdrachtgever zoekt een team dat over verschillende expertises beschikt, om een proces te begeleiden waarbij architectuur, omgevingsaanleg, invulling en duurzaamheid integraal worden aangepakt.

Gent OO1517

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een haveninformatiecentrum en omgevingsaanleg in Gent.

Status project
Locatie bouwplaats

Rigakaai, 9000 Gent
Zuidelijke kop Grootdok tussen de Rigakaai en de Port

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2008
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jun 2009
  • In gebruikname: 1 jun 2011
Bouwheer

Havenbedrijf Gent GAB

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

€ 4.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 10.000 excl. BTW per laureaat