Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1305 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Oudenaarde is de tweede kunststad naast Gent, van Oost-Vlaanderen. De stad is ontstaan langsheen de Schelde. In de geschiedenis van de stad heeft de Schelde steeds een belangrijke rol gespeeld. Het rechttrekken van de Schelde in 1970 veroorzaakte een harde ruimtelijke breuk in de stad. Talrijke gebouwen werden gesloopt. De oude scheldearm werd gedempt en de historische stad werd afgesneden van haar rechterscheldeoever met Pamele.

De stad Oudenaarde werkt volop aan de herinrichting van deze oude Scheldebedding als groene long doorheen het gebied en de herinrichting van de huidige Scheldeoever als overgangsgebied tussen het stedelijk en het landelijk beleven, laat de Schelde opnieuw aanvoelen als onderdeel van het stedelijke weefsel. De hoofdontsluiting van het gebied volgt de oude Scheldebedding, die omgevormd wordt tot stadsboulevard met bomenrijke groenbermen en een royale publieke ruimte.

Het gebied omvat verschillende zones met elk zijn eigen identiteit. In de zone van de gedempte schelde worden parkkamers voorzien met een laterale voetgangersroute. Hierbij wordt ook gedacht aan de volgende functies: groen parkeren, een multifunctioneel plein, een doorsteek naar de markt, een speelplein, een groen recreatieve parkfunctie met groenvoorziening, ...

Deze opdracht omvat ook het uitwerken van een visie voor de publieke ruimte langs de Scheldekaai en Jan Zonder Vreeslaan - Achterburg tot en met ingang begijnhof. De bouwheer verwacht van de ontwerper een integrale visie waarin wegenis, trekweg, parkeren en promenade zijn opgenomen. Een deel van de kaai (ter hoogte van groenzone) mag afgegraven worden tot 1.25 m boven waterpeil.

Oudenaarde OO1305

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de publieke ruimte van De Ham te Oudenaarde

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier JPLX bvba
 • Arcadis Belgium nv, Brut Architectuur & Stedenbouw
 • HOSPER NL BV
 • Paul Deroose
 • Puls_net cvba
Locatie bouwplaats

De Ham 12 (ter hoogte van), 9700 Oudenaarde
Centrum Oudenaarde, De Ham

Timing project
 • Selectievergadering: 16 mei 2007
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 6 aug 2007
 • Eerste briefing: 29 aug 2007
 • Indienen: 12 nov 2007
 • Jury: 21 nov 2007
 • Gunning: 21 nov 2007
 • Realisatie: 21 dec 2007
Bouwheer

Stadsbestuur Oudenaarde

Contactpersoon Bouwheer

Vanquickenborne Luc

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Pieter Jacobs

Vergoeding ontwerpers

€7.000 /laureaat

Downloads

projectdefinitie