Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1116 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Ontwikkelingsschets 2010, het geactualiseerde Sigmaplan en de achtergrondnota Natuur beogen de ontwikkeling van een groot noordelijk natuurgebied. Dat noordelijke gebied wordt heden ingenomen voor landbouwactiviteiten. De poldergehuchten Prosperpolder en Ouden Doel grenzen nauw aan of komen mogelijks volledig in dit toekomstig natuurgebied (overstromingsgebied, estuariene natuur) te liggen.
Met de opmaak van deze studie wenst de bouwheer voortijdig ideeën of acties voor inrichting, leefbaarheid,...naar voor te schuiven. Een belangrijke invalshoek voor deze studie vormt het menselijke aspect. De visie op het gebied dient dan ook ontwikkeld te worden in functie van de leefbaarheid voor de bewoners van de poldergehuchten. Ook belevingswaarde en beeldkwaliteit zijn belangrijke aspecten die in deze studie aan bod moeten komen.
De studie omvat het uitwerken van een toekomstbeeld/stedenbouwkundig ontwerp voor Prosperpolder en Ouden Doel, een verkenning van mogelijke acties om de leefbaarheid van Prosperpolder te verhogen en  een toekomstvisie op het "nieuwe landschap" met aandacht voor zijn cultuurhistorische eigenheden en recreatief medegebruik.
De studie omvat ook de opmaak van een concreet actieprogramma met aandacht voor de fasering van de werken.

Beveren OO1116

Volledige studieopdracht voor het opmaken van een ontwikkelings- en beeldkwaliteitplan voor de gehuchten Prospolder, Ouden Doel en omgeving te Beveren

Status project
Geselecteerde bureaus
 • BLU-net, Naveen Kulshreshtha
 • Agence Ter gmbh (DE), Rob van Gool Architect stedebouwer
 • Atelier JPLX bvba, Provinciale Hogeschool Limburg Onderzoeksinstituut
 • Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten, Cuypers & Q interprof. architectenvennootschap
 • Tractebel Engineering nv
Locatie bouwplaats

Prosperdorp, 9130 Beveren
Noordelijk deel van de gemeente

Timing project
 • Selectievergadering: 11 sep 2006
 • Eerste briefing: 8 nov 2006
 • Tweede briefing: 20 nov 2006
 • Indienen: 28 feb 2007
 • Jury: 20 nov 2006
 • Gunning: 6 mrt 2007
Bouwheer

Gemeentebestuur Beveren

Contactpersoon Bouwheer

Jan Noppe

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Pieter Uyttenhove

Vergoeding ontwerpers

€ 2.500,- / laureaat

Downloads

projectdefinitie