Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0706 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Op het domein zijn 2 oude pavilioenen nog steeds in gebruik wegens plaatsgebrek. Afbraak en nieuwbouw is de enige goede oplossing. In de nieuwbouw (± 850m²) worden zowel klassen als de administratie voor het CLB voorzien.

Boom OO0706

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande infrastructuur van KA Boom Scholengroep 6

Status project
Geselecteerde bureaus
 • 360 architecten bvba
 • Architect Daniel Willekens, Cabuy & Pauwels architect bvba
 • Bureau Bouwtechniek, LAB multiprofessionele architectenvennootschap bvb
 • Staud
 • Van Wassenhove Architecten BVBA
Locatie bouwplaats

J.B. Davidstraat 2, 2850 Boom

Timing project
 • Selectievergadering: 14 mrt 2005
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jan 2005
 • Eerste briefing: 14 apr 2005
 • Tweede briefing: 3 mei 2005
 • Indienen: 7 jul 2005
 • Jury: 15 sep 2005
 • Gunning: 15 sep 2005
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jan 2006
 • In gebruikname: 1 jan 2007
Bouwheer

Gemeenschapsonderwijs

Contactpersoon Bouwheer

Huisseune A.

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

1.125.000 euro (incl. btw) (incl. ereloon)

Downloads

projectdefinitie