Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Aan het Zennegat in Mechelen vloeien de Zenne, de Dijle en het kanaal Leuven - Mechelen samen. Samen met deze waterwegen is dit ook een knooppunt voor talrijke recreatieve routes. In het verleden konden recreanten het kanaal Leuven-Mechelen oversteken langsheen de bestaande sluisconstructie. Gezien de grote toestroom op zomerse dagen voldoet deze niet meer aan de vereisten op vlak van comfort en veiligheid.
De brug zal beeldbepalend zijn en zo een stuk bijdragen tot de herkenbaarheid van de site van het Zennegat. Tevens zal deze brug, samen met de verderop gelegen bruggen over de Rupel en Nete, een belangrijke schakel vormen in het recreatieve netwerk langsheen Zenne, Rupel, Dijle, Nete en het kanaal Leuven – Mechelen.
In het structuurplan van de provincie Antwerpen wordt dit gebiedt ontwikkeld als een natuurlijk baken. De bouwheer wenst deze bakenfunctie te benadrukken en wenst dat deze brug een dialoog aangaat met het natuurlijke en historische karakter van de omgeving.

Mechelen OO0705

Volledige studieopdracht voor de bouw van een voetgangers- en fietsersbrug aan het Zennegat in Mechelen.

Status project
Locatie bouwplaats

Zennegat, 2800 Mechelen

Bouwheer

NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Contactpersoon Bouwheer

Clinkers L.

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

500.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)