Meesterproef 2017. Erfgoed en Herbestemming — Birgit Cleppe

Voor de tiende keer in achttien jaar liet de Meesterproef in 2017 jonge, beloftevolle ontwerpers los op een aantal uitdagende projectsites. De ontwerpwedstrijd van de Vlaamse Bouwmeester richt zich ­specifiek op pas afgestudeerde architecten. Voor de winnende ontwerpers is de Meesterproef niet alleen een kans om een eerste opdracht te realiseren, maar ook om ­fundamentele ervaring op te doen met publieke opdrachten.

De opdrachtgevers van hun kant kunnen creatieve ideeën en nieuwe inzichten putten uit het jeugdige enthousiasme. Ze worden hierin begeleid door ervaren projectregisseurs. Met hun expertise in onderwijs en praktijk helpen zij de geestdrift van de jonge ontwerpers resoneren met de ambities van publieke bouwheren. De Meester­proef stuurt bovendien aan op samenwerkingen met beeldende ­kunstenaars. In essentie week de editie 2017 niet veel af van de voorgaande. Toch zijn er een aantal opmerkelijke verschillen. Er werd ­afgestapt van de traditie om de projectsites in één centrale ‘gaststad’ te zoeken. In plaats daarvan richtte de Meesterproef 2017 zich op één thema: Erfgoed en Herbestemming. In een steeds verder volgebouwd Vlaanderen is een innovatieve omgang met ons bestaand patrimonium fundamenteel. Een ­weldoordachte herbestemming is vaak de beste garantie tot duurzaam behoud en beheer van waardevol erfgoed.

Lees verder >