LABO RUIMTE Gent, transitie in mobiliteit en ruimte — Olmo Peeters fotografeert de Gentse stadsregio

Fotograaf en architect Olmo Peeters verkende in opdracht van LABO RUIMTE drie gebieden in de Gentse stadsregio: de omgeving van ­kleinere stations langs de spoorlijn Eeklo-Gent, het suburbane weefsel ten oosten van Gent, van Laarne tot aan de Antwerpsesteenweg in Lochristi, en de omgeving van de Kortrijksesteenweg ten zuidwesten van de stad. De beelden laten zien hoe ruimtelijke ordening en mobiliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De dominantie van het autogebruik en de ruimtelijke versnippering van Vlaanderen zijn twee fenomenen die elkaar versterken en in de hand werken.

Olmo Peeters maakte de foto’s in het kader van het ontwerpend onderzoek Gent, transitie in mobiliteit en ruimte, dat in het voorjaar van 2019 is opgestart en loopt tot de zomer van 2020. Het onderzoek heeft tot doel werk te maken van een modal shift, een verschuiving naar meer duurzame vervoers­middelen zoals het openbaar vervoer of de fiets, en van een multimodaal vervoers­systeem waarin gebruikers vlot kunnen schakelen tussen verschillende modi. Dat kunnen we alleen realiseren als we ook een aantal ruimtelijke ambities mee in het vizier nemen. Het ene kan niet zonder het andere. Openbaar of collectief vervoer bijvoorbeeld, is pas performant wanneer een zekere kritische massa aan bewoners wordt bereikt.

De zoektocht naar een betere en meer duurzame mobiliteit gaat hand in hand met de realisatie van een aantal belangrijke ruimtelijke ambities, zoals verdichting en kernversterking, het terugdringen van linten en verkavelingen, de vrijwaring van open ruimte, of zelfs ontharding. Dat schept dan weer kansen voor biodiversiteit, landbouw, waterhuishouding, klimaat en een betere woonkwaliteit. De fotoreportage brengt de vele opgaven in beeld, maar kan net zo goed gelezen worden als een ‘kansenkaart’.

Bekijk de foto's >