Kiezen voor architectuur. Kwesties voor een toekomstig bouwmeesterschap — Véronique Patteeuw

Het bouwmeesterschap in Vlaanderen is twintig jaar oud en kan met tevredenheid terugblikken op de voorbije twee decennia. De vele instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester verrijken en verruimen de reikwijdte en de mogelijkheden van architectuur in het speelveld van ontwerpend Vlaanderen. De Open Oproepis hiervan een schoolvoorbeeld. De procedure ligt immers aan de basis van meer dan zevenhonderd projecten die getuigen van een kwaliteitssprong binnen de overheidsopdrachten. 

Hoewel het bouwmeesterschap kan terugblikken op een productieve periode, staat het instituut voor een groot aantal nieuwe uitdagingen. De maatschappelijke ontwikkelingen plaatsen het bouwmeesterschap immers voor een aantal belangrijke kwesties. Denk aan de klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit, betaalbaar wonen, de herbestemming van erfgoed, collectieve voorzieningen, het verdichtingsvraagstuk en gebiedsgerichte samenwerking op bovenlokale schaal. Al die uitdagingen vragen om een transversale aanpak over disciplines en beleidsgrenzen heen. Hoe kunnen ze mee vormgeven aan een bouwmeesterschap van de toekomst? Hoe kunnen we ze koppelen aan concrete ontwerpopgaven? En zijn de huidige instrumenten waarover de Bouwmeester beschikt nog adequaat? Die vragen vormden het onderwerp van gesprek tijdens een debat georganiseerd door het Team Vlaams Bouwmeester op 11 juni 2019. Verschillende vooraanstaande stemmen uit het werkveld spraken er over de betekenis van het bouwmeesterschap, zijn instrumentarium en zijn rol in tijden van transitie.

Lees verder >