Workshop Metropolitaan Kustlandschap 2100

Het ontwerpend onderzoek, de derde fase van het LABO RUIMTE traject Metropolitaan Kustlandschap 2100, gaat de eindfase in. Naar aanleiding daarvan werd op 7 oktober 2014 een werkatelier gehouden met stakeholders actief aan de Belgische kust. De resultaten van het ontwerpend onderzoek, mede gevoed door die stakeholders en uitgevoerd door ‘Atelier Visionaire Kust’ (Architecture Workroom, XDGA architecten, Maat ontwerpers, H+N+S landschapsarchitecten, ondersteund door Deltares en Technum) worden verwacht eind 2014.