Metropolitaan Kustlandschap 2100: Fase 2 van start

Het Team Vlaams Bouwmeester voert momenteel samen met de departementen MOW en Ruimte Vlaanderen ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelingsperspectieven voor de Belgische kust. Dit kadert binnen LABO Ruimte, het open samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen & Team Vlaams Bouwmeester. De studie houdt rekening met een tijdshorizon tot 2100 en wil een aantal bouwstenen aanreiken voor de lopende processen en studies binnen het beleid. Een eerste stap, een verkennende en methodologische analyse, werd ondertussen afgerond. De tweede fase van de studie is zopas gegund aan het team H+N+S Landschapsarchitecten & Deltares & atelier 1:1. Dit multidisciplinaire team zal de komende maanden de ontwerpopgaves definiëren en verbeelden voor de derde en laatste fase: het ontwerpend onderzoek.