Publicatie “The Ambition of the Territory” beschikbaar

Onze huidige welvaart is gebouwd op het principe van consumptie. Consumptie van grondstoffen en goederen, maar ook van land. Het territorium is daardoor het toneel van groeiende conflicten tussen economische belangen, demografische evoluties en ecologische uitdagingen. The Ambition of the Territory pleit voor een reconversie van het gehele verstedelijkte territorium en levert strategieën om het bestaande landschap stapsgewijs te hervormen zonder verdere consumptie van ruimte. Terwijl het huidige, sectorale beleid de verschillende ruimte gebruiken van elkaar wil scheiden, voert The Ambition of the Territory ontwerpend onderzoek naar de synergieën en gedeelde winsten die tot stand komen door programma's te koppelen in een ruimtelijk metabolisme. De wisselwerkingen tussen wonen, ondernemen, voedselproductie en energie zijn de hefbomen om het intens verstedelijkte Vlaanderen geleidelijk te transformeren tot een duurzame en welvarende regio binnen de Europese Deltametropool.

The Ambition of the Territory is een project van AWJGGRAUaDVVTAT, dat op initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester werd ontwikkeld voor de architectuurbiënnale van Venetië. De tentoonstelling werd hernomen in deSingel en was er het decor voor een reeks workshops onder de noemer "Atelier Vlaanderen als ontwerp". De conclusies van deze workshops werden samengevat in een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen. De ontwerpagenda telt 10 urgenties en 86 ontwerpvragen, en werd als poster bij de publicatie gevoegd.