08/01/13 - een ontwerpagenda voor Vlaanderen

Op dinsdag 8 januari 2013 zullen de inzichten die tijdens het "Atelier Vlaanderen als Ontwerp" ontstaan zijn, publiek gemaakt worden op een studiedag in Antwerpen. De studiedag vindt plaats van 13u tot 18u in de muziekstudio van deSingel. De resultaten van de workshops – wonen, ondernemen, energie, voedsel en metropolitane territoria – worden gepresenteerd als ontwerpagenda en door beleidsmakers, experts en ontwerpers gesynthetiseerd, verenigd en gedeeld met het publiek. Aansluitend volgt de finissage van de tentoonstelling '"The Ambition of the Territory – Vlaanderen als Ontwerp".

Het "Atelier Vlaanderen als Ontwerp" maakte de afgelopen maanden van de tentoonstelling "The Ambition of the Territory" in deSingel een werkplaats voor debat, ontwerp en onderzoek. Het traject vertrekt vanuit de capaciteit van het territorium om ruimte te delen en synergieën tot stand te brengen tussen de verschillende sectoren die druk zetten op de beperkte ruimte. Op het programma stond onder meer een masterclass, een publiekslezing van Carolyn Steel, en vijf workshops met actoren, experts en ontwerpers. In de workshops is gewerkt rond vijf mogelijke hefbomen voor een duurzame transformatie van de Vlaamse ruimte: wonen, ondernemen, metropolitane territoria, energie en voedsel.

De studiedag is een coproductie van het Team Vlaams Bouwmeester, het Vlaams Architectuurinstituut, en Architecture Workroom Brussels.

INSCHRIJVEN
via de website van het Vlaams Architectuurinstituut:
http://www.vai.be/nl/studiedag-atelier-vlaanderen-als-ontwerp-naar-een-gedeelde-ontwerpagenda-voor-vlaanderen

PROGRAMMA

13.00 Ontvangst & koffie

13.15  Welkom: Christoph Grafe (directeur Vlaams Architectuur Instituut)

13:25 Intro studiedag: dagvoorzitter Roeland Dudal (Architecture Workroom)

13.35 Introductie-lezingen "Waar staat Vlaanderen voor?"
         Filip De Rynck (hoogleraar bestuurskunde, Hogeschool Gent)
         Erik Grietens (beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu)

14.00 Presentatie "Een Gedeelde Ontwerpagenda voor Vlaanderen"
         Joachim Declerck (Architecture Workroom)

14.30 Ronde Tafel "Inzetten op synergieën"
         Piet Vanthemsche (voorzitter Boerenbond)
         Lieze Cloots (beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu)
         André Loeckx (hoogleraar ASRO, KU Leuven)
         Hans Leinfelder (afdelingshoofd departement RWO, Vlaamse Overheid)
         Paul De Rache (hoofdingenieur energieprojecten, Haven Antwerpen)
         Moderator: Peter Renard (hoofdredacteur Ruimte, VRP)

15:15 Bouwstenen voor een toekomstproject voor Vlaanderen?
         Koen Geens (professor economisch recht, KULeuven; voorzitter Raad        

         der Wijzen, Vlaanderen in Actie)
15.30 PAUZE

15.50 Lezingen "Ontwerp en Beleid" in het buitenland
         Dirk Sijmons (landschapsarchitecten H+N+S, voormalig Nederlands 

         Rijksadviseur voor het Landschap)

16:30 "Ontwerp en Beleid in Vlaanderen"
         Kristiaan Borret (Stadsbouwmeester Antwerpen)

16.45 Ronde Tafel "Een nieuwe dynamiek in/voor Vlaanderen?"
         Filip De Rynck (hoogleraar bestuurskunde, Hogeschool Gent)
         Griet Celen (afdelingshoofd projectrealisatie VLM)
         Linda Boudry (directeur, kenniscentrum Vlaamse steden)
         Dirk Somers (Bovenbouw)
         Peter Vermeulen (voorzitter VRP, STRAMIEN)
         Moderator: André Loeckx (hoogleraar ASRO, KU Leuven)

17.30 Conclusie panel:
         Peter Cabus (secretaris-generaal dep. RWO, Vlaamse Overheid)
         Peter Swinnen (Vlaams Bouwmeester)
         Moderator: Joachim Declerck (Architecture Workroom)

17:50 LAUNCH BOEK "The Ambition of the Territory"

18:00 RECEPTIE / FINISSAGE "The Ambition of the Territory – Vlaanderen als 

         Ontwerp"