Oproep ontwerpteams Metropolitaan Kustlandschap 2100 FASE 2

Teams gezocht voor definiëring van de ontwerpagenda van de Belgische Kust.

Deze fase van definiëring is de tweede fase uit een reeks van 4 binnen de volledige studie "Metropolitaan Kustlandschap 2100". Deze studie kadert binnen LABO Ruimte, het open samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen & Team Vlaams Bouwmeester.

In fase 2 , 'definitie ontwerpagenda' worden de ontwerpopgaves gedefinieerd, zoals mogelijke strategische thema's, programma's, scenario's en keuzes gemaakt. Deze fase loopt van februari tot mei 2013. Wij zoeken teams voor deze tweede fase.  

De kandidaturen worden ingeleverd voor 13 december 2012, 12.00u. De selectie van kandidaten en uitnodiging tot het indienen van een offerte wordt bekend gemaakt op 24 december 2012.  

Het totaaltraject Metropolitaan Kustlandschap 2100 wordt uitgezet in 4 fases. De eerste fase verzamelt de insteek voor de tweede fase, zoals de tweede fase de derde fase voorbereidt, enz.

Fase 1 betreft een 'verkennende en methodologische' analyse. De analyse heeft een verkennend karakter en levert bronnen, tekst, materiaal, interviews aan in een overzichtelijk document. De eerste fase is reeds gestart op 10 september en loopt tot 24 januari. De eerste fase van deze studie werd gegund aan het team bestaande uit het kennisinstituut Alterra uit Wageningen en het stedenbouwkundig bureau BUUR.

In fase 3 zullen 3 tot 5 ontwerpteams op de in fase 2 gedefinieerde ontwerpopgaven ontwerpend onderzoek doen voor het gehele kustgebied.  Deze fase is ingepland van september 2013 tot februari 2014.

Een fase 4 is een reflectiefase, waarin wordt onderzocht welke ontwerpmatige bouwstenen potentieel in een beleidsprogramma kunnen worden geïmplementeerd. Idealiter volgt er een publicatie van het totale traject.