Nieuwe website Team Vlaams Bouwmeester

De nieuwe website van het Team Vlaams Bouwmeester is online. De website maakt twee lezingen mogelijk. Enerzijds kan u vanuit de instrumenten het brede werkveld van het Team Vlaams Bouwmeester ontdekken. U kan er onder andere meer informatie vinden over de verschillende Pilootprojecten, de Labo Ruimte trajecten, Open Oproep, het BWMSTR-Label, de Prijs Wivina Demeester,.... We werken ook aan het digitaal archief van de Open Oproep zodat alle projecten, inclusief de visiebundels en de realisaties online raadpleegbaar zijn. Dit is een continu proces en we werken de komende weken hard aan de verdere vervollediging van het archief. Anderzijds kan u de publieke werking van het Team Vlaams Bouwmeester verkennen via het Atelier Bouwmeester. Deze invalshoek duidt de evenementen die zich afspelen in het Atelier en bouwt aan een levend archief van activiteiten, ook al zijn deze niet meer zichtbaar in het Atelier Bouwmeester.

Heeft u nog suggesties of opmerkingen over deze nieuwe website, dan kan u ons steeds contacteren via e-mail.