Traject Leefbuurten onder de aandacht in tijdschrift 'Lokaal' en op VVSG-Klimaatdag Lees het artikel van Eline Aerts in het aprilnummer van 'Lokaal'

Op de Klimaatdag, hét inspiratie- en netwerkevenement van de VVSG voor iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij klimaatbeleid in de brede zin van het woord, zal op 2 mei ook het traject Leefbuurten aan bod komen. In aanloop daartoe verscheen in het aprilnummer van het VVSG-tijdschrift Lokaal alvast een gastbijdrage van Eline Aerts, projectregisseur Leefbuurten, met focus op de wijk Moortebeek-Paloke in Dilbeek. Lees hier het artikel.