Brochure 'Leren van Leefbuurten' Lees de eerste resultaten van het begeleidingstraject

Sinds 2021 begeleidt het Team Vlaams Bouwmeester zeven lokale besturen in de transformatie van een van hun woonbuurten tot een echte Leefbuurt. Dit traject loopt nog en de realisaties zullen pas vanaf 2024 zichtbaar worden. De inzichten uit de voorbereidingsfase werden alvast gebundeld inhet tussentijds rapport ‘Leren van Leefbuurten 

In navolging van een verkennend onderzoek en vanuit de gedeelde overtuiging dat grensverleggende realisaties een sneeuwbaleffect kunnen hebben, lanceerde het Team Vlaams Bouwmeester samen met Fietsberaad Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de projectoproep Leefbuurten. Die richtte zich tot gemeenten die zich wilden engageren voor een geïntegreerde herinrichting van de publieke ruimte in een van hun buurten. Van juni 2021 tot december 2022 werden Dilbeek, Huldenberg, Wevelgem, Tessenderlo, Mol, Muizen (bij Mechelen) en Halle op intensieve wijze ondersteund in de opmaak van een projectdossier en de aanstelling van een ontwerpteam voor hun Leefbuurt.

Met deze brochure bij de hand vindt u misschien ook in uw gemeente toekomstige Leefbuurten. Laat u dus inspireren.