Open Oproep Masterplan woonwijk Kolderbos Genk in A+301 Ontwikkeling van een masterplan samen met de bewoners

In Genk wil de stad in overleg met de bewoners een masterplan ontwikkelen voor de herwaardering van de woonwijk Kolderbos. Een multidisciplinair team rond Metapolis bedacht een manier om dit te doen door het stratenpatroon te veranderen, door te verdichten met nieuwe woningen en tegelijk te ontharden en te vergroenen.