Uitnodiging studiedag landschapskarakterisatie Vrijdag 26 april 2024 , VAC Herman Teirlinck, Brussel

De voorbije twee jaar werkten de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Voorland en Mazomos in opdracht van de Vlaamse overheid een methode uit om de karakteristieken van het landschap systematisch te expliciteren voor een gebied. De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld op een studiedag op 26 april 2024. 

Een landschap is het resultaat van de continue wisselwerking tussen de mens en de fysieke omgeving. Effecten van verdroging, vernatting, het verdwijnen van soorten, stikstofdepositie, verdichting, verharding,... wijzigen het landschap ingrijpend, maar hebben ook een ruimtelijk-ecologische, sociaal-culturele en economische impact. Landschapskarakterisatie maakt de kruisbestuiving van al deze evoluties en invloeden inzichtelijk.

In opdracht van het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap Natuur en Bos en het Team Vlaams Bouwmeester werden een methode en een proces ontwikkeld om de actuele toestand en het karakter van het Vlaamse landschap op een participatieve manier te analyseren, te classificeren, te beschrijven en te visualiseren. Het eindrapport van de studie werd inmiddels online gepubliceerd.

De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld op een studiedag op 26 april 2024. De verschillende stappen van de methodologie en de 'do’s en don’ts' worden toegelicht en er wordt nagegaan hoe we met de resultaten van het onderzoek aan de slag kunnen.

Programma

9.30u Ontvangst

10.00u Welkom

10.05u Inleiding en kadering van de methodiek

10.20u Voorstelling van de methodiek

toelichting van de uitgangspunten en verschillende stappen in de uitgewerkte methodiek door het projectteam

11u.00 Voorstelling van een landschapskarakterisatie en landschapsgids

illustratie van een uitgewerkte karakterisatie door het projectteam

11.30u Eerste reflecties vanuit het werkveld

11.50u Introductie op de workshops

12.00u LUNCH

13.30u Workshop 1

14.30u KOFFIEPAUZE

15.00u Workshop 2

16.00u EINDE

Lees het eindrapport

 

Meer info:

Locatie VAC Herman Teirlinck in Brussel op de site Tour & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Tijdstip 9.00u tot 16.00u

 

Meer info en inschrijven