Orde van Architecten wil ‘Perspectief voor jonge architecten’

Het bevorderen van ruimtelijke en architecturale kwaliteit en goed publiek opdrachtgeverschap kan niet zonder een (financieel) gezonde ontwerpsector. Het Team Vlaams Bouwmeester huldigt dat principe al een kwarteeuw. Dagelijks ijveren we in alle aspecten van onze werking voor correcte biedvergoedingen en erelonen voor ontwerpers, en voor een vlottere toegang tot overheidsopdrachten voor jonge ontwerpers. Er is echter nog werk aan de winkel. 

Eind vorig jaar publiceerden BAU (Belgian Architects United) en Dear Architects een open brief ‘Voor een betere architectuursector’. De groep gedreven jonge architecten nam er de ongunstige arbeidsvoorwaarden en lage lonen van starters in de sector op de korrel. De oproep vond brede steun in het werkveld, haalde de nationale media en weerklonk tot in het federaal parlement. Ook de Orde van Architecten bleef niet doof voor de verzuchtingen van de jonge architecten. Overleg leidde tot een driedelig actieplan. Het Team Vlaams Bouwmeester is benieuwd naar de concrete suggesties en oplossingen die de Orde zopas in het vooruitzicht stelde.  

Foto: toonmoment van Meesterproef 2022 op 12 oktober 2023 ©Sien Verstraeten

 

webpagina Orde van Architecten