PANELGESPREK: Architectuurwedstrijden - De Open Oproep in een Europees perspectief Ervaringsdeskundigen in gesprek over wedstrijdcultuur, architectuurkwaliteit en publiek opdrachtgeverschap in Europa op 25 maart 2022 in De Singel

Naar aanleiding van de dubbeltentoonstelling ‘40 jaar Wedstrijdcultuur’ plaatsen we Vlaamse wedstrijdpraktijken in een Europees perspectief en kijken we naar de toekomst. Hoe verhoudt de Open Oproep zich vandaag tot andere Europese selectie- en wedstrijdprocedures? Wat zijn de sleutels tot architectuurkwaliteit in publieke projecten? Wat is een ‘sterke’ publieke opdrachtgever in een democratisch bestel? Deskundigen met internationale ervaring gaan hierover op 25 maart in gesprek in De Singel. Schrijf je in voor dit transnationale uitwisselingsmoment.

Naar aanleiding van 20 jaar Open Oproep vroeg het Team Vlaams Bouwmeester aan onderzoekers van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent om een reizende tentoonstelling te maken. De vraag daarbij was niet alleen, de Open Oproep ‘te ‘vieren’ aan de hand van het vaak gelauwerde corpus van gerealiseerde projecten (ruim 300 publieke gebouwen en voorzieningen op vandaag), maar vooral de Open Oproep als methode en proces tegen het licht te houden. De tentoonstelling ‘Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht’ was in 2019-2021 op diverse plaatsen in Vlaanderen te zien. Ze werd voor een laatste presentatie in het Vlaams Architectuurinstituut gekoppeld aan ‘Coming of Age’, een tentoonstelling over iconische architectuurwedstrijden in Vlaanderen en Brussel uit de periode 1980-2000. Het bood een unieke kans om samen met de Open Oproep ook haar voorgeschiedenis te belichten. De tentoonstelling ‘Coming of Age’ herinnert eraan dat de Open Oproep in 1999 niet uit het niets tevoorschijn kwam, maar zijn aanloop kende in een aantal pionierende publieke initiatieven in Vlaanderen en Brussel.  

Na meer dan twintig jaar is in een permanent veranderend juridisch en cultureel klimaat een herijking van de Open Oproep aan de orde. De jongste jaren staat de procedure om diverse redenen geregeld onder druk. Het Team Vlaams Bouwmeester wil in kaart brengen hoe dat komt. De komende jaren wil het team de aandacht voor architectuurkwaliteit in het actuele socio-politieke, culturele en juridische krachtenveld op de Europese agenda plaatsen. Initiatieven als The New European Bauhaus en Architects for Future doen hopen dat de tijd hier rijp voor is.   

Op 25 maart nemen we enkele wedstrijdformules die binnen Europa gehanteerd worden om architectuurkwaliteit na te streven onder de loep. Ontwerpers Klaas De Rycke (Bollinger+Grohmann)  en Mechthild Stuhlmacher (Korteknie Stuhlmacher Architecten) delen hun ruime ervaring met verschillende procedures in Europa. Jan Silberberger (ETH Zürich) reageert, vanuit zijn expertise rond en onderzoek van architectuurwedstrijden in een Europees perspectief, op de dubbeltentoonstelling en de bijbehorende essaybundel. Sporen de recente geschiedenis en de huidige uitdagingen in ons land met ontwikkelingen elders in Europa? Wat zijn voorbeeldige Europese procedures en wat zijn de kritische faal- en succesfactoren ervan? 

De drie sprekers geven elk een korte lezing en gaan vervolgens in debat met Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs. De avond wordt gemodereerd door Stefan Devoldere, Decaan van de Faculteit Architectuur en Kunst, UHasselt.  

De presentaties en het panelgesprek vinden plaats in het Engels

Tentoonstelling Coming of Age in de Singel

Meer info

  • Waar De Singel, Muziekstudio
  • Wanneer 25 maart, 20u
  • Toegang gratis
  • Inschrijven website VAi

Herbeluister het panelgesprek

Herbekijk de presentaties