Oproep aan studenten voor summerschool 2022 ‘Taferelen van dorpelijkheid’ Maak je interesse kenbaar vóór vrijdag 17 juni 2022 om 12 uur

In zijn ambitienota 2020-2025 gaf Bouwmeester Erik Wieërs een hoofdstukje de titel ‘Dorpelijkheid’. Over de vraag, welke de nieuwe architectuur en de nieuwe ruimtelijkheid van het dorp zouden kunnen zijn, wil het Team Vlaams Bouwmeester de komende jaren een traject uitzetten. Na een eerste artistiek-documentaire verkenning met de tentoonstelling ‘Dorpelijkheid’ organiseren we in september een summerschool voor studenten. Thema is het verbeelden van dorpse typologieën.

Met de summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ willen we een beter zicht krijgen op de kwaliteiten van een dorp en hoe die vorm kunnen krijgen in een nieuwe architectuur en ruimtelijkheid voor het dorp. Via het maken van ‘dorpstaferelen’ rond verschillende thema’s (collectiviteit, ontmoeting, verdichting, dorpelijk karakter, dorpelijk wonen, dorpelijke spelers en dorpelijke taferelen…) gaan we op zoek naar een nieuwe dorpse identiteit, een nieuwe dorpelijkheid. We verbinden aan deze zoektocht graag ook een discursief luik, via de productie van begeleidende teksten (beschrijvingen, reportages, essayistisch werk…). We willen dorpelijkheid immers niet enkel in beeld brengen: het is de bedoeling met de beelden naar buiten te komen en er met lokale besturen over in gesprek te gaan, om het debat rond dorpelijkheid verder aan te wakkeren en aan te zetten tot reflectie.

De summerschool vindt plaats in het Atelier Bouwmeester van 12 tot 23 september 2022. De studenten werken in duo’s en onderzoeken hoe ze dorpelijkheid kunnen verbeelden en verwoorden. Ze vertrekken daarbij van een foto van een bestaande toestand. Het Team Vlaams Bouwmeester levert dit startbeeld. De betrokken gemeentebesturen worden op voorhand door het Team Vlaams Bouwmeester geselecteerd. De deelnemers aan de summerschool worden begeleid door diverse experts en ervaringsdeskundigen. Meer informatie over het programma zal volgen. De resultaten worden gepresenteerd in een tentoonstelling en zullen gebruikt worden om het debat over dorpelijkheid aan te gaan met diverse betrokkenen en geïnteresseerden.

De studenten kandideren in duo’s, waarvan minstens één student een architectuuropleiding op masterniveau volgt. De tweede student kan een masteropleiding volgen in de kunsten, grafische vormgeving, antropologie, filosofie, sociologie,… Beiden zitten in het vierde of vijfde jaar tijdens het kalenderjaar 2022. Zowel studenten die vanaf september in het vierde jaar zitten als studenten die dan al afgestudeerd zijn, komen in aanmerking.

Je kan kandideren door een portfolio (3 A4’s) in te dienen via het interesseformulier, vóór vrijdag 17 juni, 12 uur.

De portfolio omvat:

  • Korte cv’s van elk van beide kandidaten (max. 1 A4).
  • Een presentatiebeeld (render, gemanipuleerde foto, collage …) van een eigen studentenproject.
  • Een motivatienota of statement (max. 1 A4).

Uit de inzendingen zal door het Team Vlaams Bouwmeester een selectie gemaakt worden van zes duo’s. De studenten worden hiervan op de hoogte gebracht begin juni 2022. Deelname aan de summerschool is gratis.

Centrum Zwevegem

Programma

Meer info

  • Interesseformulier indienen vóór vrijdag 17 juni 2022, 12u 
  • toevoegen portfolio met max. 3 A4's (1 A4 kort cv beide kandidaten, presentatiebeeld, motivatie)

interesseformulier

 

 Vragen? Jouri.depelecijn@vlaanderen.be

Tentoonstelling dorpelijkheid