Oproep aan studenten voor summerschool 2022 ‘Taferelen van dorpelijkheid’

Dien je kandidatuur in vóór vrijdag 17 juni 2022 om 12 uur   

In zijn ambitienota 2020-2025 gaf Bouwmeester Erik Wieërs een hoofdstukje de titel ‘Dorpelijkheid’. Over de vraag, welke de nieuwe architectuur en de nieuwe ruimtelijkheid van het dorp zouden kunnen zijn, wil het Team Vlaams Bouwmeester de komende jaren een traject uitzetten. Na een eerste artistiek-documentaire verkenning met de tentoonstelling ‘Dorpelijkheid’ organiseren we in september een summerschool voor studenten. Thema is het verbeelden van dorpse typologieën.

U kan het interesseformulier indienen en een kort portfolio indienen (max. 3 A4)

De portfolio omvat:

  • Korte cv’s van elk van beide kandidaten (max. 1A4).
  • Een presentatiebeeld (render, gemanipuleerde foto, collage …) van een eigen studentenproject.
  • Een motivatienota of statement (max. 1A4).

  

AVG/GDPR

Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 490 58 73 38

 
1 Start 2 Complete
Contactgegevens
Voorstelling
Maximum 3 A4 en maximimum 6MB
Bestanden moeten kleiner zijn dan 6 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.