Open Oproep 44 online Bekijk de projecten en de selectieleidraad en stel je kandidaat vóór 26 augustus 2022 om 11u

Open Oproep 44 is gepubliceerd. U kan zich kandidaat stellen voor vier nieuwe projecten. De kandidaatstelling loopt tot 26 augustus 2022, 11u. De eerste selecties zullen bekendgemaakt worden medio oktober 2022. U vindt per project alle informatie over de minimumeisen, de selectiecriteria de in te dienen documenten en de inhoud van het portfolio in een selectieleidraad. Gelieve hiermee rekening te houden bij uw kandidaatstelling.

Zoals steeds kan u de projecten online bekijken en kan u de projectbundel downloaden.

In de selectieleidraad vindt u, naast de selectie- en gunningscriteria, onder andere ook de voorwaarden om te kunnen kandideren voor een project. Zo is voor elk project bepaald, wat de minimumvereisten zijn voor het projectteam, aan welke voorwaarden de drie referentieprojecten moeten voldoen en welk bewijsmateriaal u moet toevoegen aan het portfolio. Dit betekent dat de samenstelling van het portfolio dat u indient, anders dan voorheen, per project aan specifieke vereisten moet beantwoorden.

We blijven inzetten op de ondersteuning van de opdrachtgever bij de opmaak van zijn projectdefinitie, in de overtuiging dat het stellen van een scherpe vraag de creativiteit van het antwoord bevordert. Daarnaast willen we de opdrachtgever, aan de hand van de Open Oproep procedure, de mogelijkheid bieden om uit zeer diverse offertes te kunnen kiezen. Ten slotte willen we de Open Oproep laagdrempelig houden. Kandideren voor overheidsopdrachten architectuur moet eenvoudig blijven en moet ook mogelijk zijn voor kandidaten zonder uitgebreid portfolio. Via de Open Oproep willen we jonge ontwerpers de kans blijven geven om een eerste overheidsopdracht te realiseren. Het internationale succes van onze jonge generaties ontwerpers toont aan, dat zowel bouwheren als ontwerpers hiervan de vruchten plukken.

Bouwmeester Erik Wieërs en zijn team wensen iedereen veel succes bij de kandidaatstelling!

 

Procedure Open Oproep

Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is noodzakelijk bij de kandidaatstelling. Kandidaatstelling en indienen van de offertes gebeurt volledig digitaal.

Lees meer

Hoe stel ik me kandidaat voor Open Oproep?

Kandidaturen kunnen via deze website www.vlaamsbouwmeester.be ingediend worden. Hiervoor doorloopt u volgende stappen:

1. Inloggen

Ga naar de website en ga via de pagina instrumenten > Open Oproep > ontwerpers naar de inlogpagina. Hier kan u inloggen als u reeds over een account beschikt of u kan uw bureau registreren.

2. Vervolledig uw gegevens

Voor u zich kandidaat kan stellen voor projecten binnen Open Oproep, dienen wij te beschikken over volgende informatie:

  • Uw bureaugegevens en ondernemingsnummer
  • Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (meer info over het UEA)
  • De noodzakelijke documenten betreffende de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure (enkel voor bureaus die niet in België zijn gevestigd)

3. Duid uw voorkeursprojecten aan

Vervolgens kan u de projecten selecteren waarvoor u zich kandidaat wenst te stellen.

4. Selecteer de inschrijvingsvorm: bureau of tijdelijke vereniging

Het selecteren van een reeds bestaande of het aanmaken van een nieuwe tijdelijke vereniging gebeurt na het aanduiden van uw voorkeursproject(en).

Zorg er wel voor dat uw partners in de tijdelijke vereniging reeds een account hebben bij de Vlaamse Bouwmeester en dat zij hun profiel vervolledigd hebben.                

Als u een nieuwe tijdelijke vereniging wil aanmaken en uw partnerbureau verschijnt niet in de lijst, dan bestaat de kans dat dit bureau reeds kandidaat is voor het project (of dat het bureau zijn profiel nog niet vervolledigde). Om dubbele inschrijvingen te vermijden, verbergt het systeem teams die reeds hetzelfde project hebben aangeduid als voorkeursproject. In dergelijk geval is het raadzaam contact op te nemen met uw partnerbureau.

5. Geef uw 'motivatietekst 'algemene ontwerpmatige deskundigheid', 'intentie tot samenwerking' en uw referentieprojecten (+ motivatie relevantie) in

Meer informatie over het onderscheid met een tijdelijke vereniging kan u vinden in de handleiding (onder punt 6).

6. Upload uw portfolio

Alle informatie over inhoud en het aantal portfolio's is opgenomen in de selectieleidraad per project. U kan de selectieleidraad vinden op de online projectfiche.

7. Bevestig uw kandidaturen

U dient per inschrijvingsvorm uw kandidaturen te bevestigen. U en uw partners in eventuele tijdelijke verenigingen ontvangen een bevestigingsmail van de kandidaatstelling.

Bijkomende informatie

Op onze website kan u een uitgebreide handleiding voor de kandidaatstelling terugvinden. Indien u vragen hebt waarop u het antwoord niet kan vinden, helpen we u graag verder via de volgende kanalen:

  • E-mail : Bouwmeester@vlaanderen.be
  • Telefoon : +32 490 58 73 38