Lezing ‘Leefbuurt Ottenburg’ op Congres & Forum Publieke Ruimte Schrijf nu in voor het congres in Antwerpen op 9 mei 2023

Brochure 'Leren van Leefbuurten' in opmaak

Over enkele weken lanceert het Team Vlaams Bouwmeester de nieuwe brochure ‘Leren van Leefbuurten’. Het piloottraject Leefbuurten, waarbij zeven lokale besturen worden begeleid bij de toekomstbestendige herinrichting van de publieke ruimte in één van hun woonbuurten, is nog niet afgerond. Na een intensieve voorbereidingsfase die tot ambitieuze projectdossiers leidde, werd via een Oproep aan Geïnteresseerden voor ieder project een ontwerpteam aangesteld. Inmiddels zijn zeven verschillende ontwerpteams aan de slag gegaan met de opgaves. De concrete realisaties van de Leefbuurten zullen pas zichtbaar worden op het terrein vanaf 2024. Maar ook de voorbereidende fase leverde al heel wat inzichten op, bijvoorbeeld met betrekking tot het bepalen van ambities, het organiseren van een goed proces of de mogelijkheden rond participatie. Die ervaringen vatten we samen in twaalf aanbevelingen voor de praktijk. Samen met een overzicht van de zeven projecten en hun winnende wedstrijdvoorstellen bundelen we deze in een tussentijds rapport. Deze brochure zal digitaal verschijnen op de website van het Team Vlaams Bouwmeester. Vervolgens zal ook een papieren versie verkrijgbaar zijn.

Vooruitblik tijdens het Congres Publieke Ruimte

Wie nu al iets wil vernemen over de eerste resultaten, nodigen we graag uit voor de lezing ‘Leefbuurt Ottenburg’ tijdens het Congres Publieke Ruimte op 9 mei in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het Congres & Forum Publieke Ruimte, georganiseerd door Infopunt Publieke Ruimte, is het jaarlijkse evenement rond openbare ruimte in Vlaanderen en Brussel. Het congres is bedoeld voor al wie betrokken is bij beleid, planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten.

Tijdens een van de deelsessies rond het thema leefkwaliteit neemt projectregisseur Eline Aerts je mee in het verhaal van Leefbuurt Ottenburg in Huldenberg, een van de zeven gemeenten die door het Team Vlaams Bouwmeester ondersteund worden in deze transformatieopgave. Samen met burgemeester Danny Vangoidtsenhoven en projectleider Peter Gysemans geven we inzicht in de ambities van het gemeentebestuur, de vertaling ervan in een goed projectdossier en de hindernissen die aandacht vragen. We belichten het cocreatieve proces dat tot de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpteam heeft geleid. Met Leefbuurt Ottenburg toont Huldenberg dat ook kleinere gemeenten op participatieve wijze aan de slag kunnen met een geïntegreerde aanpak van het publieke domein.

Artikel in het tijdschrift Publieke Ruimte

In aanloop naar de lezing ‘Leefbuurt Ottenburg’ op het Congres & Forum Publieke Ruimte 2023 verscheen in het tijdschrift Publieke Ruimte alvast een artikel over het piloottraject Leefbuurten. Het tijdschrift Publieke Ruimte is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte. Lees de bespreking van het gelopen traject door projectregisseur Leefbuurten Eline Aerts in de 45ste editie van het tijdschrift.

Congres Publieke ruimte

Artikel tijdschrift Publieke Ruimte

Lees het artikel