AWDI goes to Dublin

Met de Academische Werkplaats maken we actief verbinding met praktijken die zoekend, inspirerend en vernieuwend zijn in het formuleren van antwoorden op de uitdagingen die de-institutionalisering met zich mee brengt. We vinden deze in Vlaanderen maar kijken ook breder: via literatuur en onderzoek, contacten met andere onderzoekers en plaatsbezoeken. Zo hadden we de mogelijkheid om begin februari een studiebezoek te brengen aan Ierland.

In Ierland zien we enkele parallellen met onze regio, niet in het minst in de historiek van de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap. Zo zien we bijv. een sterk katholiek geïnspireerde en geïnstitutionaliseerde zorg en ondersteuning. 

Ook werden we uitgenodigd door Dr. Sarah Donnelly en Prof. Dr. Jim Campbell om tijdens het bezoek een ‘public lecture’ aan University College Dublin te verzorgen. Tijdens deze ‘public lecture’ konden we inzichten en uitdagingen rond de-institutionalisering voorleggen aan, en bespreken met, een select publiek van ervaringsdeskundigen, praktijkwerkers, beleidsmakers en academici. 

Verder brachten we ook een inspirerend bezoek aan Aurora, een organisatie in Kilkenny die sinds 2016 de-institutionalisering (of: “decongregation”) radicaal heeft (moeten) doorvoeren. Van een groot instituut waar sluiting dreigde heeft men alle zorg en ondersteuning in ‘huizen in de wijk’ gaan organiseren. Ze fungeren als een voorbeeld voor zorg en ondersteuning in Ierland maar ervaren tegelijkertijd ook uitdagingen en vragen bij de beweging die ze hebben ingezet. Tijdens het bezoek kregen we een inspirerende blik op hun geschiedenis, deze uitdagingen en kaders van deze transitie.

Het is dus duidelijk dat de-institutionalisering een thema is dat niet enkel in Vlaanderen leeft. Met de AWDI kijken we dan ook breder en gaan we ook internationaal. We delen deze ervaringen graag en zullen, oa. tijdens Lerende Netwerken, verder bouwen op deze input en inzichten.

Aurora, een organisatie in Kilkenny die sinds 2016 de-institutionalisering (of: “decongregation”) radicaal heeft (moeten) doorvoeren

Meer info

website Aurora