Oproep aan studenten voor summerschool 2023 ‘Fietsprojecten van de toekomst’ Kandidatuurstelling verlengd tot 14 juli 2023, 11 uur

Het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen organiseren in september een summerschool ‘Fietsprojecten van de toekomst’. Samen met studenten willen we aan de slag met concrete projecten. Via ontwerpend onderzoek verkennen we de ruimtelijke en maatschappelijke kansen en uitdagingen: wat als de fiets centraal komt te staan in de mobiliteit van de toekomst? 

De fiets als thema

Het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen willen samen met de studenten een beter zicht krijgen op de kansen die een significante groei van het fietsverkeer kan bieden. Via een beeldende transformatie van bestaande locaties, met telkens een centrale rol voor de fiets, gaan we op zoek naar de ruimtelijke en maatschappelijke kansen. We werken rond drie thema’s:

  • wonen en de fiets
  • de fietsroute
  • fietsen parkeren in een stationsomgeving.

De beelden die door de studenten worden vervaardigd, zijn bedoeld om het gesprek met lokale besturen en studiebureaus te voeden en hen uit te dagen. Welke rol en plaats krijgt de fiets in het ontwerp van de publieke ruimte, de woonomgeving en het station van de toekomst?

De summerschool praktisch

De summerschool vindt plaats in het Atelier Bouwmeester van 11 tot 22 september 2023. De studenten werken in duo’s en onderzoeken welke toekomstbeelden rond de drie thema’s kunnen worden ontwikkeld. Het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen hebben per ontwerpthema een project geselecteerd. Er werken telkens drie studentenduo’s aan één ontwerpthema. Ze vertrekken daarbij van foto’s van de locatie en een analyse met inhoudelijke input over het thema. Beide worden aangeleverd door het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen. De deelnemers aan de summerschool worden begeleid door Stefan Bendiks (Artgineering) en Gert Van Echelpoel (UAntwerpen). Verschillende experts en ervaringsdeskundigen zullen hen versterken en gedurende de week aansluiten. De resultaten worden gepresenteerd in een tentoonstelling en voorgesteld op een studiedag in 2024.

Wie kan deelnemen

De studenten kandideren in duo’s, waarvan minstens één student een ontwerpopleiding volgt (landschapsarchitectuur of architectuur). De tweede student kan een opleiding volgen in stedenbouw, geografie, kunsten, grafische vormgeving, antropologie, filosofie, sociologie,… of mobiliteitswetenschappen. Beide studenten zitten of starten in het derde, vierde of vijfde jaar tijdens het kalenderjaar 2023. Zowel studenten die vanaf september in het derde jaar zitten als studenten die dan al afgestudeerd zijn, komen in aanmerking. We zijn op zoek naar sterke ontwerpers en ruimtelijke denkers!

Stel je kandidaat

Heb jij interesse om deel te nemen aan de summerschool ‘Fietsprojecten van de toekomst’? Bezorg ons dan je portfolio (3 A4’s) via het interesseformulier, vóór vrijdag 14 juli 2023, 11 uur.

Je portfolio omvat:

  • korte cv’s van elk van beide kandidaten (max. 1 A4)
  • een presentatiebeeld (render, gemanipuleerde foto, collage…) van een eigen studentenproject (max. 1 A4)
  • een motivatienota of statement (max. 1 A4).

Uit de inzendingen zal door het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen een selectie gemaakt worden van negen duo’s. De studenten worden hiervan op de hoogte gebracht op maandag 3 juli 2023. Deelname aan de summerschool is gratis.

Inschrijven

  • Interesseformulier indienen vóór vrijdag 14 juli 2023, 11u 
  • toevoegen portfolio met max. 3 A4's (1 A4 kort cv beide kandidaten, presentatiebeeld, motivatie)

interesseformulier

Meer info

Lees het uitgebreide infodocument met het voorlopige programma