Dien uw project in voor de Pilootprojecten Terug in Omloop

Op 1 maart 2016 wordt de call naar initiatiefnemers voor de Pilootprojecten Terug in Omloop afgesloten. Bent u als eigenaar, beheerder of in een andere hoedanigheid betrokken bij een verontreinigd terrein en bent u bereid om mee in dit ambitieuze traject te stappen? Stel u dan zeker kandidaat.

Verontreinigde terreinen zijn doorgaans ‘blinde vlekken’ in en rond stedelijke gebieden. Nochtans bieden ze vaak opportuniteiten voor stedelijke en economische ontwikkeling. De Pilootprojecten Terug in Omloop willen de koppeling maken tussen stedelijke transformaties, economische transitie - met klemtoon op activiteiten in de circulaire economie - en geïntegreerde bodemsanering.

Meer informatie, zoals de resultaten van de voorstudie en het reglement van de Pilootprojecten Terug in Omloop, kan U vinden op www.teruginomloop.be of via mail naar cnewton@ovam.be

De Pilootprojecten Terug in Omloop zijn het resultaat van een samenwerking tussen Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de OVAM, de Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, het Vlaamse Stedenbeleid en het Agentschap Ondernemen. 

Indien U advies en ondersteuning nodig hebt bij het opmaken van het inschrijvingsdossier kan U contact opnemen met Caroline Newton via cnewton@ovam.be