Verkennend onderzoek Pilootprojecten Terug In Omloop opgestart

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Departement Ruimte Vlaanderen (RV), het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie (SB) en het Team Vlaams Bouwmeester (TVB) hebben het initiatief genomen om het traject Pilootprojecten Ontwikkeling Verontreinigde Terreinen (werktitel) op te zetten.

In het kader van dit traject wordt een studieopdracht aanbesteed voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Dit onderzoek legt de inhoudelijke krijtlijnen vast voor de manier waarop we via een sanerings- en herontwikkelingsstrategie die bewust gekoppeld wordt aan de uitdagingen van de nieuwe economie en het nieuwe ondernemen, kansen kunnen creëren voor een ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling.

Het team 'Rebel Group Advisory Belgium nv - 51n4e - Antea groep' werkt deze eerste fase van de Pilootprojecten Ontwikkeling Verontreinigde Terreinen uit. De eerste resultaten worden verwacht maart 2015.