Bouwmeester Label vanaf 18 oktober in deSingel

In 2016/17 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van het Bouwmeester Label in de wandelgangen van deSingel. Met het Bouwmeester Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken en (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase.

Het collectief ‘We Kopen samen den Oudaan’ (Bouwmeester Label 007) is als eerste aan de beurt. De tentoonstelling getuigt van het door hen afgelegde onderzoekstraject rond de Antwerpse politietoren. Ter gelegenheid van de vernissage op 18 oktober geeft Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck zijn visie op het project en wordt een speciaal voor de tentoonstelling gerealiseerde film vertoond, waarvoor vijftien betrokkenen werden geïnterviewd.

Bouwmeester Label 007
In 2015 lanceerde het collectief ‘We kopen samen den Oudaan’ een oproep om de Oudaan, de Antwerpse politietoren, te kopen. Het collectief, onderzoeksbureau ndvr en geëngageerde Antwerpenaren met diverse expertises, wilde met deze oproep de utopische plannen die architect Renaat Braem met de toren voor ogen had, nieuw leven inblazen. De tentoonstelling toont ontwikkelingsmogelijkheden voor dit project en stimuleert het maatschappelijk debat over nieuwe vormen van publieke ontwikkeling, cofinanciering en gedeeld ruimtegebruik.

‘We kopen samen den Oudaan’ biedt inzicht in het afgelegde onderzoekstraject aan de hand van drie thema’s: de duurzame renovatie van beschermde of beeldbepalende gebouwen, het zoeken naar alternatieve financieringsmodellen die een meer publieke manier van ontwikkelen kunnen ondersteunen en de spelregels en uitgangspunten voor de coöperatieve programmering van het gebouw. De tentoonstelling laat zien hoe de Oudaan als case raakt aan verschillende actuele en maatschappelijk relevante discussies, en zoekt naar alternatieven voor klassieke ontwikkelingsscenario’s. Projectwebsite 

Open Promotor Platform (OPP)
De uitdaging om een meer publieke vorm van ontwikkelen te bedenken, legt een aantal fundamentele vragen bloot, waardoor dit onderzoek over veel meer gaat dan enkel dit ene individuele gebouw. De tentoonstelling is opgevat als een platform voor experiment. Ze biedt een unieke kans om vooruit te blikken en opgedane inzichten te testen in de wandelgangen van deSingel. ‘We kopen samen den Oudaan’ zal de looptijd van de tentoonstelling benutten om het maatschappelijk debat rond de verkoop van beeldbepalend vastgoed verder aan te zwengelen. Het collectief zal experimenteren met de ruimte en met het opgebouwde draagvlak om samen met de bezoekers de volgende stappen in het onderzoeksproces te kunnen bepalen. Via een ‘living lab’ bieden de tentoonstellingsmakers drie maanden lang ruimte voor uitwisseling en experiment. Met verschillende partners werken ze een business case uit voor een Open Promotor Platform (OPP). Het resultaat hiervan zal te zien zijn tijdens de finissage op 11 januari 2017.

We kopen samen den Oudaan

19.10.2016, 14:00 tot 15.01.2017, 18:00

deSingel Internationale Kunstcampus – Wandelgangen

 

Gratis panelgesprek op dinsdag 18 oktober 2016 in deSingel om 20 uur

 

Inschrijven