Nieuwe oproep Bouwmeester Label indienen tot maandag 5 december

Het Team Vlaams Bouwmeester gaat opnieuw op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Net zoals vorig jaar gebeurt dit in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut. Stuur een A4 in vóór 5 december 2016.

Veel interessante ruimtelijke onderzoeksvragen ontstaan in de dagelijkse praktijk van ontwerpers en onderzoekers, vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budget, timing of beleidscontacten… Het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut zijn er zich ten volle van bewust dat architecten, stedenbouwkundigen en onderzoekers net bij het begin van dergelijke potentieel beleidsrelevante initiatieven een extra steun kunnen gebruiken. Vandaar het Bouwmeester Label, dat subsidie noch prijs is, maar een reële stimulans voor ruimtelijk onderzoek zonder opdrachtgever.

Het Bouwmeester Label wil een akte van vertrouwen zijn, gekoppeld aan een bescheiden start-up budget om een dossier op te bouwen, aan netwerking te doen, een concepttekst uit te werken, visualisaties te maken… Daarnaast engageert het Team Vlaams Bouwmeester zich om de gekozen projecten mee op de politieke agenda te plaatsen en worden een aantal presentaties en debatten voorzien in samenwerking met het VAi.

Van de inschrijvers wordt één A4-pagina ambitie verwacht, een geniale voorzet. De  Vlaams Bouwmeester en het VAi selecteren samen maximum drie laureaten. Ze krijgen elk 5.000€ (excl. BTW) om hun idee verder uit te werken tot een dossier, dat ze vervolgens kunnen gebruiken om het ingang te doen vinden bij beleidsmakers en administratie. De tussentijdse resultaten hiervan zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd op een Smalltalk in het Atelier Bouwmeester. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om het eindresultaat te presenteren in de tentoonstellingsreeks Projecties van het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel, die de productiekosten voor de tentoonstelling op zich nemen.

 

Indienen tot maandag 5 december 2016 via email