05.12.2015 BWMSTR Label - workshop #1 Den Oudaan als toren van de stad

Datum: 

05.12.2015, 10:00 tot 18:00

Locatie: 

deSingel Internationale Kunstcampus, Rode Foyer

Het project Wij kopen samen den Oudaan kreeg het BWMSTR-label met aansluitend een tentoonstelling van de resultaten van het onderzoek in het VAi/deSingel, omdat het een hefboom kan zijn om een breder debat te starten over nieuwe vormen van publiek ontwikkelen, cofinanciering en gedeeld ruimtegebruik.

De initiatiefnemers van Wij kopen samen den Oudaan organiseren een workshop rond de toekomstige mogelijkheden van de Antwerpse politietoren. De Oudaan werd als een van de eerste binnenstedelijke herwaarderingsprojecten door Renaat Braem ontworpen als civic core voor de stad Antwerpen: een administratief centrum voor diverse stadsdiensten in een publiek gebouwencomplex, met als belangrijk element een plein dat het geheel ontsloot. Die publieke functie is gaandeweg geërodeerd en de toren wordt nu monofunctioneel gebruikt als hoofdkwartier van de Antwerpse politie, is omgeven door hekken en slechts beperkt publiek toegankelijk. Nu het complex te koop staat kan hier verandering in komen.

Hoe kan de Oudaan op deze plek het verschil betekenen in de Antwerpse binnenstad en zijn functie als baken terugkrijgen? Op welke manier kunnen we hier functies onderbrengen die zelden een geschikte plek vinden in de stad? Aan de hand van een ontwerpend onderzoek zullen de opportuniteiten van de Oudaan verkend worden, over tijd en schaalniveaus heen. Deze workshop tracht in de eerste plaats verschillende belangen en mogelijkheden bij elkaar te brengen in een inspirerend verhaal. Dit vormt de basis van een zoektocht naar nieuwe ideeën, om te kunnen bijdragen tot de discussie.

De workshop richt zich tot architecten, stedenbouwkundigen, sociologen en iedereen die zich aangesproken voelt om creatief mee na te denken over de toekomstige mogelijkheden van de Oudaan.

Inschrijven is volledig gratis, maar wel verplicht. Lunch wordt voorzien.