48 kandidaat-ontwerpteams voor Pilootprojecten Productief Landschap

De kandidaturen voor de ontwerpopgaves Pilootprojecten Productief Landschap werden afgesloten op 12 oktober 2015. De komende weken selecteert de jury voor elk pilootproject telkens één ontwerpteam.

In totaal stelden 48 verschillende multidisciplinaire ontwerpteams zich kandidaat voor de architecturale en landschappelijke uitwerking van één of meerdere Pilootprojecten Productief Landschap. De in totaal 70 kandidaturen zijn als volgt verdeeld over de projecten:

  • De Kijfelaar: 15 kandidaten
  • Dakserre Inagro/REO: 9 kandidaten
  • Stadslandbouw Maasmechelen: 18 kandidaten
  • Landbouwpark Tuinen van Stene: 14 kandidaten
  • Hoeve De Waterkant: 14 kandidaten

Voor de projecten De Kijfelaar, Stadslandbouw Maasmechelen, Landbouwpark Tuinen van Stene en Hoeve De Waterkant worden uit alle kandidaten drie of vier teams geselecteerd om een uitgebreide offerte in te dienen. Voor deze projecten zal de jury eind 2015 (begin 2016 voor het project Stadslandbouw Maasmechelen) telkens één ontwerpteam selecteren dat samen met de initiatiefnemer het project zal realiseren in nauwe samenspraak met de projectregie en de stuurgroep. Voor het project Dakserre Inagro/REO loopt een ontwerpenwedstrijd met vier ontwerpteams. Eind januari 2016 buigt de jury zich over de selectie van één ontwerpteam voor de verdere uitvoering van de opdracht.

In het voorjaar 2016 voeren de vijf gekozen ontwerpteams vervolgens een ontwerpend onderzoek uit.