Pilootprojecten Productief Landschap bekend in de loop van november 2014

In totaal dingen er 28 dossiers mee naar de titel van Pilootproject Productief Landschap. Momenteel buigt de jury zich over de dossiers. De jury bestaat uit:

  • Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester 
  • Tania Hertveld, Team Vlaams Bouwmeester 
  • Joris Relaes, ILVO 
  • Elke Rogge, ILVO 
  • Ann Pisman, Ruimte Vlaanderen 
  • Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen 
  • Suzy Vangansbeke, Departement Landbouw en Visserij 
  • Joachim Declerck, AWB
  • Elke Vanempten, projectcoördinator ILVO 

In de loop van de maand november zullen de vijf pilootprojecten bekendgemaakt worden.