Pilootprojecten Productief Landschap gelanceerd

Vandaag, donderdag 27 februari 2014, heeft Minister-president Peeters de oproep "Pilootprojecten Productief Landschap" gelanceerd. Met deze oproep gaat Minister-president Kris Peeters – samen met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, het Departement Landbouw en Visserij, Ruimte Vlaanderen, en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek – op zoek naar ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve wisselwerking met het landschap en de samenleving. Want de Vlaamse open ruimte staat de komende jaren voor heel wat uitdagingen. 

Productieve landschappen zijn open ruimtes - groot of klein, stedelijk of landelijk - die zo beheerd worden dat ze ecologisch en economisch productief worden en maatschappelijke meerwaarde opleveren.
Viljoen (2005, aangepast)