Kandidaten gezocht voor Metropolitan Landscapes Ontwerpend onderzoek ‘open ruimte’ in Brussel en de Rand

In het LABO RUIMTE traject van Metropolitan Landscapes, een samenwerking tussen Vlaamse en Brusselse overheden, willen we de toekomstige ontwikkeling van de Brusselse Metropool – het Brussels Gewest en de Vlaamse Rand – verkennen, niet vanuit de bebouwde of te ontwikkelen ruimte, maar door na te gaan hoe de open ruimte de stedelijke ontwikkelingen op metropolitane schaal kan aansturen.

De eerste verkennende fase, uitgevoerd door het team van landschapsontwerper Bas Smets en het Parijse LIST, is afgerond. Op basis van die insteek werd vandaag het bestek voor fase 2 gelanceerd, waarin vier ontwerpteams aan de slag zullen gaan op vier sites. Geïnteresseerden kunnen een offerte indien tot 13 november. Meer informatie over het bestek en rapport van fase 1 is te vinden via deze link.

Het initiatief voor dit onderzoekstraject werd genomen door de partners Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij aan Vlaamse zijde; en de Brusselse Bouwmeester, Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) en Leefmilieu Brussel (BIM) aan Brusselse zijde.