Metropolitan Landscapes opgestart Onderzoek naar ‘open ruimte’ op het raakvlak van Brussel en Vlaanderen

Binnen LABO RUIMTE is een nieuw onderzoekstraject 'Metropolitan Landscapes' opgestart, een samenwerking tussen Vlaamse en Brusselse overheden. Metropolitan Landscapes onderzoekt de potentie van open ruimte als motor voor maatschappelijke ontwikkelingen en zet ruimtelijke toekomstscenario's uit op het raakvlak van Brussel en Vlaanderen.

Bureau Bas Smets en het Parijse LIST brengen in eerste fase een aantal strategische thema's en zones in kaart die de basis zullen vormen voor het ontwerpend onderzoek in de volgende fase. Dit onderzoeksttraject is een initiatief van Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, de Brusselse Bouwmeester, het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel.