Persmoment Pilootprojecten Productief Landschap Bekendmaking selectie pilootprojecten

Eind februari 2014 werd de oproep “Pilootprojecten Productief Landschap” gelanceerd. Met dit piloottraject willen Vlaams Minister Joke Schauvliege, Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij, en Ruimte Vlaanderen, ambitieuze projecten helpen realiseren die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve wisselwerking tussen het landschap en de samenleving.

Heel wat initiatiefnemers toonden belangstelling. Na een voortraject werden eind augustus 28 effectieve kandidaturen ontvangen. Uit deze dossiers selecteerde een stuurgroep, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn, vijf Pilootprojecten Productief Landschap. Deze vijf zullen uitgevoerd worden in de provincies Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen.

Tijdens dit persmoment werden de vijf geselecteerde projecten bekendgemaakt in aanwezigheid van de initiatiefnemers. Deze vijf krijgen een begeleidingstraject op maat bestaande uit een projectregisseur, een team voor ontwerpend onderzoek en de nodige deskundigen.

Onder deskundige moderatie van Greet Riebbels (ILVO) verschafte Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen meer uitleg bij het hoe, wat en waarom van de pilootprojecten en over het gevolgde selectietraject. Joris Relaes, administrateurgeneraal van ILVO, maakte vervolgens de vijf projecten bekend.

Pilootprojecten Productief Landschap

Donderdag 18 december 2014 om 15:30.

Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij, 54-59 1000 Brussel

Download de uitnodiging

 

website Pilootprojecten Productief Landschap