projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk ©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite OO4403 Wetenschapshub Kortrijk

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De Provincie West-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren een sterke innovatiegerichte werking uitgebouwd vanuit POM West-Vlaanderen en TUA West onder de noemer ‘Fabrieken voor de Toekomst’. Bedrijven toegang geven tot (kennis)infrastructuur en tools aanreiken om te schakelen in de snel veranderende wereld staan hierin centraal. Tegelijk slaan we de brug tussen de onderzoeks- en de bedrijfswereld omdat we ervan overtuigd zijn dat kruisbestuiving werkt.

De afgelopen jaren werd een netwerk van thematische wetenschapsparken uitgebouwd met een sterke sectorale focus. In een volgende fase maken we een cross-sectorale link tussen de verschillende Fabrieken. Naast de inhoudelijke samenwerking komt er ook een fysiek ankerpunt waar kennisinstellingen van verschillende netten en bedrijven elkaar op neutrale bodem kunnen ontmoeten en een platform ter beschikking krijgen voor het valoriseren van hun innovatieve trajecten: een wetenschappelijk Mouseion.

Hiervoor wensen wij op Hoog Kortrijk een nieuw gebouw op te richten, als pendant van het kasteeltje in empirestijl (vastgesteld als bouwkundig erfgoed in 2009) uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat op dezelfde site staat. Tussen het kasteeltje en de bouwplaats ligt een publiek toegankelijke rozentuin. Het nieuwe gebouw moet niet alleen fungeren als een landmark voor de site, maar ook een toekomstvisie op de wetenschappelijke en industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen veruitwendigen. In deze ontwikkeling staat kennis centraal, met duurzame energie en circulariteit als hoofdthema’s, en met aandacht voor continuïteit en aansluiting met het verleden. Functioneel gaan beide gebouwen daarom deel uitmaken van eenzelfde wetenschapshub en zullen ze door eenzelfde partij geëxploiteerd worden.

We zoeken een ontwerpteam dat een innovatief en duurzaam voorbeeldproject weet te ontwerpen en tot uitvoering kan brengen, binnen de context van een parksite met bijzondere erfgoedwaarde. De relatie tot het kasteeltje en de inpassing in de omgeving zijn essentieel. Volume en footprint van de nieuwbouw dienen dan ook afgestemd op die van het kasteeltje (200 m², hoogte ca. 15 m). Voor de realisatie van de nieuwbouw dient een bestaand gebouw gesloopt te worden. Een ontwerpschets voor de omgevingsinrichting moet de coherentie met de rozentuin verzekeren. Tussen kasteeltje en bouwplaats loopt een openbare weg (Pypestraat) met een zeer lage dynamiek. De uitdaging voor de architectuur en omgevingsschets is onder andere hierin gelegen, deze weg visueel te verzinken in het park.

De nieuwbouw wordt de locatie waar alle community events van de Fabrieken en TUA West zullen plaatsvinden. Het park en de rozentuin blijven publiek toegankelijk. Het nieuwe gebouw dient onderdak te bieden aan een polyvalente ruimte, vergaderzalen en enkele kantoren. Zuinig ruimtegebruik en multifunctionaliteit dienen verwerkt in het architecturaal concept, net zoals een expliciete keuze voor circulariteit en duurzaamheid. Er wordt een cateringfaciliteit voorzien en een deel van de kantoorruimtes alsook de vergaderzalen en de polyvalente ruimte kunnen worden verhuurd aan derden die samenwerking hoog in het vaandel dragen.

De convivialiteit van de ruimte (gebouwen en park) staat centraal. Dit betekent dat de architectuur en haar omgeving ontmoetingen faciliteren. Het geheel moet niet voor één specifieke functie ontworpen worden, maar moet verschillende functies voor verschillende groepen kunnen huisvesten. Het ontwerp houdt bovendien rekening met een toekomstige herindeling van het gebouw zonder grote interne aanpassingswerken. 

Transparantie en toegankelijkheid, zowel tussen de verschillende ruimtes in het gebouw als in zijn relatie tot de omgeving, staan voor de openheid van geest die de site moet uitstralen. Het park van de rozentuin verbindt de toekomst (nieuw volume) met het verleden (beschermd kasteeltje). De site als geheel staat voor een positieve, voluntaristische toekomstvisie op mensenmaat, gedreven door kennis en door samenwerking.

Inbegrepen in de opdracht/ereloon van het project

 • de architectuurstudie
 • de stabiliteitsstudie
 • de studie van het klimaat en alle speciale technieken, inclusief de EPB-verslaggeving: HVAC, sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie en -beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangscontrole, geluid en videofonie, liften
 • de studie van de inrichting van de buitenruimte en de groenaanleg onder de vorm van een schetsontwerp
 • de studie van de binneninrichting, inclusief het vaste meubilair
 • de organisatie van de procedure voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator

In te dienen bij kandidaatstelling

 1. Het UEA moet voor elke kandidaat aanwezig zijn bij de documenten in ‘Mijn Open Oproep’ (het online profiel op de website, niet in het portfolio).
 2. Niet-Belgische kandidaten voegen ook hun bewijsstukken omtrent de fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling toe via hun ‘Mijn Open Oproep’-account.
 3. Een motivatietekst en 3 referentieprojecten met toelichting van hun relevantie worden toegevoegd in de online inschrijvingsmodule.
 4. Het portfolio (.pdf) met max. 20 pagina’s A4-formaat(*) en (**) wordt toegevoegd in de online kandidaatstellingsprocedure en bevat volgende informatie:
  - cover (1 A4)
  - bewijs van inschrijving bij de orde van architecten (1 A4)
  - de cv’s van 3 leden van het projectteam die gegarandeerd aan deze opdracht zullen werken en waaruit de gevraagde deskundigheid blijkt (max. 2 A4 per teamlid)
  - toelichting bij de 3 referentieprojecten (max. 4 A4 per project)
 5. Indien men een beroep doet op de draagkracht van een ander bureau, dan mag het portfolio worden uitgebreid met:
  - de ondertekende verbintenisovereenkomst van het bureau waarop men zich beroept
  - het UEA van het bureau waarop men zich beroept

* Portfolio’s met meer dan 20 bladzijden zullen worden ingekort tot de eerste 20 pagina’s. Alles vanaf pagina 21 wordt geschrapt. 

** Indien een beroep wordt gedaan op de draagkracht van een onderaannemer, worden naast de eerste 20 pagina’s enkel de ondertekende verbintenisovereenkomst en het UEA van de onderaannemer in beschouwing genomen.

Selectievoorwaarden

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:

 

 1. De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
 2. Er wordt een motivatietekst ingediend over de maatschappelijke dimensie van de opdracht. Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de publieke functie kan waarborgen.
 3. Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. Op vlak van deskundigheden moet het projectteam als volgt samengesteld zijn:
  De leider van het projectteam is een deskundige architectuur met minstens 5 jaar ervaring als projectleider bij publieke projecten
  - Minstens 1 landschapsdeskundige. 
 4. Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd. De referentieprojecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met projecten waarin duurzame energie en circulariteit voorop staan.
  - 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het bouwen in de context van een publiek toegankelijk park en/of 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van een publiek gebouw.
  Voor deze referentieprojecten geldt:
  - De referentieprojecten mogen gerealiseerd, in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. Wedstrijddeelnames zijn ook toegelaten.
  - Bij de referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.
  - De referenties tonen aan op welke manier de ontwerper omgaat met de bestaande context en de omgeving

Beroep op de draagkracht van derden

Een bureau of een tijdelijk maatschap kan het een beroep doen op de draagkracht van derden:

 • als het niet de gevraagde referenties kan voorleggen
 • als het niet de nodige deskundigheden binnen het projectteam van 3 personen kan voorleggen.

Als een bureau of een tijdelijk maatschap beroep doet op de draagkracht van derden dan wordt aan het portfolio toegevoegd:

 • Een verbintenis van de andere entiteit(en) waarop beroep gedaan wordt
 • Het UEA van de andere entiteit(en) waarop beroep gedaan wordt

Bureaus binnen een tijdelijk maatschap hoeven geen beroep te doen op de draagkracht van een ander bureau binnen het tijdelijk maatschap.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid)
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken
 • de randvoorwaarden en inhoud van het porfolio

Kortrijk OO4403

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een wetenschapshub te Kortrijk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Baumschlager Eberle St. Gallen AG, Claeys / Haelvoet Architecten bv, Wirtz International nv
 • aaa - architectuuratelier ambiorix
 • ARCHITECTUURPLATFORM Terwecoren Verdickt bvba
 • Havana architectuur
Locatie bouwplaats

Doorniksesteenweg 218 , 8500 Kortrijk

Timing project
 • Selectievergadering: 5 okt 2022
 • Eerste briefing: 24 okt 2022
 • Tweede briefing: 21 nov 2022
 • Indienen: 27 feb 2023
 • Jury: 9 mrt 2023
Bouwheer

POM West-Vlaanderen

Contactpersoon Bouwheer

Koenraad Marchand

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Extern jurylid

Lieve Van de Ginste

Budget

€1.550.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 11% - 13% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€12.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4403 Selection guideline
4403 Selectieleidraad