Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Sitefoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Luchtfoto projectsite OO4109 Stationsomgeving Ruisbroek

Projectomschrijving

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zoekt samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de NMBS en Infrabel een sterk ontwerpteam voor het uittekenen van een masterplan en financieringsmodel voor de ontwikkeling van de stationsomgeving van Ruisbroek.

Context en aanleiding

Ruisbroek is een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw en is van een fabrieksdorp uitgegroeid tot een woonkern met 7.500 inwoners in de Vlaamse Rand rond Brussel. Niet toevallig is de ‘Fabriekstraat’ één van de belangrijkste woonstraten: Ruisbroek was vroeger vooral een arbeidersdorp met een rijk verenigings- en horecaleven. Anno 2021 is Ruisbroek een smeltkroes van vele culturen geworden en bruist het sociale leven niet meer zoals voorheen. Wat de bewoners van Ruisbroek nog steeds bindt, is wonen en leven in een Vlaamse gemeente in de groene rand rond Brussel.

Ruisbroek heeft nood aan een nieuwe dynamiek. De belangrijkste uitdaging voor deze opdracht bestaat erin, Ruisbroek hechter, waardevoller, groener en duurzamer te maken via een vernieuwing van de stationsomgeving. De gemeente wil investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ziet de stationsomgeving van Ruisbroek als een belangrijke schakel in het beoogde opwaarderingstraject. Een ruimere visie moet een optimaal evenwicht bewerkstelligen tussen de kansen die het station biedt, nieuwe voorzieningen rond het station en een aantrekkelijke verbindende openbare verblijfsruimte.

Opdracht

De opdracht omvat de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving en een studie naar bestemmingsscenario’s voor een mogelijke publieke trekker, de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling en een strategie voor de aanpak van de uitvoering.

Met de opmaak van dit masterplan willen de opdrachtgevers inzetten op:

 • een vernieuwd programma in de stationsomgeving
 • een stationsomgeving als groene schakel tussen de vallei van de Zenne en de Zuunbeek
 • het kanaal en het stationsplein als aangename publieke verblijfsruimte
 • het milderen van de barrièrewerking van het kanaal en de spoorwegbundel
 • het uitbouwen van station Ruisbroek en alle voorzieningen op comfortniveau van een GEN-station
 • de omschrijving van de financiële lasten en baten voor publieke en private partijen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw ziet, binnen een doordacht en samenhangend programma voor de stationsomgeving, alvast een nieuwe infrastructuur voor hoger al dan niet technisch onderwijs als een mogelijke katalysator voor de verjonging van Ruisbroek. Het onderzoek naar de haalbaarheid, inclusief mogelijke alternatieven, de meerwaarde en de ruimtelijke inpassing in het projectgebied, vormt een belangrijk onderdeel van de opgave.

Een beperkt marktconform, modern en duurzaam woonaanbod, om het evenwicht te behouden in het volledige woningaanbod, als draagvlak voor voorzieningen en ter ondersteuning van de leefbaarheid, behoort ook tot de mogelijkheden. Een ruimtelijke verkenning van de beschikbare gronden, onderbenutte ruimtes en de ontwikkelingspotenties én gewenste bestemming van deze gronden op lange termijn maakt deel uit van het onderzoek.

Een hedendaagse invulling van de basisvoorzieningen verbonden aan een goed functionerend en aantrekkelijk GEN-station (fietsenstallingen, standplaatsen voor bussen en taxi’s, carpooldiensten, parkeren, etc. ) dient het geheel te dragen.

Voor de verbetering van de leef- en woonkwaliteit in Ruisbroek is een vergroening van het stedelijk weefsel nodig. Een groene, ecologisch waardevolle dooradering met linken naar onder meer het kanaal, de vallei van de Zenne en de Zuunbeek, bij voorkeur gekoppeld aan een netwerk van trage verbindingen, kan hiervoor een basis leggen. In het masterplan voor de stationsomgeving kunnen hefbomen voor een ruimere vergroeningsvisie en -strategie worden opgenomen.

In een toekomstgericht masterplan hecht de gemeente ook veel belang aan het leesbaar houden van het historische karakter van Ruisbroek, het behoud van een eigen en specifieke identiteit die nauw verbonden blijft met de aantrekkelijkheid van het Vlaamse Pajottenland en de groene Rand en daar ook op gericht is.

Om alle opportuniteiten te benutten zoekt het bestuur, samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de NMBS en infrabel, een innovatief en gemotiveerd interdisciplinair team met expertise in ruimtelijke planning, architectuur, mobiliteit, landschapsarchitectuur en vastgoedontwikkeling en financiële haalbaarheid.

Selectiecriteria

 • De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de ontwerpopdracht
 • De vakbekwaamheid
 • De relevante ervaring

Gunningscriteria

 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
 2. De procesgerichtheid en de procesbereidheid
 3. De aspecten rond duurzaamheid die worden toegepast in het masterplan
 4. De voorgestelde uitvoeringsstrategie en het financieel plan van aanpak
 5. De samenstelling en de taakverdeling voor de uitwerking van het masterplan en de financiële haalbaarheidsstudie.

De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4/3/2/1/1.

Sint-Pieters-Leeuw OO4109

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving van Ruisbroek, met inbegrip van een geïntegreerde studie naar scenario’s voor financiële haalbaarheid van de realisatie

Status project
Geselecteerde bureaus
 • ndvr, PLUS office architects
 • Arcadis Belgium nv, CLUSTER landschap en stedenbouw
 • Midi, vvv architectes
Locatie bouwplaats

Stationsstraat, 1601 Sint-Pieters-Leeuw
Projectgebied is gelegen tussen de Groot-Bijgaardenstraat, het Sasplein, de Boomkwekerijstraat, de Stationsstraat, de Wittehoedstraat en het perceel ten noorden van de Spoorwegstraat.

Timing project
 • Eerste briefing: 26 aug 2021
 • Tweede briefing: 9 sep 2021
 • Indienen: 10 jan 2022
 • Jury: 28 jan 2022
Bouwheer

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw

Contactpersoon Bouwheer

Erik Wuyts

Contactpersoon TVB

Oda Walpot

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

€70.000 euro (excl. btw) voor het masterplan en de financiële haalbaarheidsstudie

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten