Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4104 school Sledderlo

Sitefoto's OO4104 school Sledderlo ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4104 school Sledderlo

Luchtfoto projectsite OO4104 school Sledderlo

Projectomschrijving

Sinds 2007 werkt Stad Genk samen met verschillende partners aan ‘Masterplan LO2020’, een globale visie voor de herontwikkeling van ‘Groot-Sledderlo’, waar de woonwijk Nieuw-Sledderlo deel van uitmaakt. ‘Masterplan LO2020’ heeft tot doel een aantal projecten die op stapel staan te kaderen in een overkoepelende visie, die tegelijk een antwoord biedt op de sociale knelpunten die zich geconcentreerd voordoen in de wijk. De nieuwbouw voor school en sport in Sledderlo is een van de deelprojecten binnen het masterplan.

Enerzijds is er de nood aan een nieuwe locatie en dus nieuwbouw voor VBS Mickey Mouse/De Sleutel. De school is gelegen in de woonwijk Nieuw-Sledderlo. De klaslokalen van de lagere school zijn tijdelijk ondergebracht in hob units na een noodgedwongen verhuizing in 2007, naar aanleiding van de luchtverontreiniging veroorzaakt door het nabijgelegen industrieterrein Genk-Zuid.
Daarnaast stelt de Stad vast dat in het stadsdeel Genk-Zuid, waar Sledderlo deel van uitmaakt, nood is aan overdekte sportinfrastructuur.

Er werd daarom beslist om samen te investeren in een nieuwbouw voor school en sport, waarbij Stad Genk financieel ondersteunt om de turnzaal op te waarderen tot een volwaardige sportzaal, die ook naschools kan worden gebruikt.

Voor de nieuwbouw werd een ruime zone afgebakend waarbinnen het ontwerp ingeplant kan worden.
De nieuwbouw zal worden gerealiseerd op een unieke locatie, gelegen aan de rand van een bospark op de grens tussen verschillende deelwijken langs een nieuwe toegangsweg. Hierbij is het de ambitie om de nieuwbouw op een goede manier te integreren in de groene omgeving. De ligging aan de ‘ingang’ van Nieuw-Sledderlo biedt kansen om ook een nieuw gezicht te geven aan de wijk.

Ook inhoudelijk wil de school deze integratie in het groen waar maken en inzetten als troef voor het ontwikkelen van een nieuwe identiteit. Met de nieuwbouw wil de school zich profileren als een hedendaagse buitenschool met veel aandacht voor beweging en natuur, en zo de aantrekkelijkheid van de school verhogen voor een divers doelpubliek.

Slimme architectuur moet gedeeld gebruik (van zowel binnen- als buitenruimtes) faciliteren en leiden tot een geïntegreerd geheel van school en sport, waarbij beide functies duidelijk herkenbaar en goed toegankelijk zijn, zowel voor wijkbewoners als voor sporters uit de nabije omgeving.
Als buurtschool hecht Mickey Mouse/De Sleutel bovendien veel belang aan een warme uitstraling.

De opdrachtgevers zijn op zoek naar een toekomstbestendig en flexibel ontwerp, dat mogelijkheden biedt voor interactieve werkvormen, het groter of kleiner maken van lokalen in functie van lesgeven, overleg en vergaderingen,… Daarnaast moet het gebouw toelaten om vlot in te spelen op nieuwe tendensen, zoals een wijzigend leerlingenaantal, intensivering van gedeeld gebruik enzovoort.

De school zal optreden als opdrachtgever van dit bouwproject. De stad Genk zal een toelage geven aan de school voor de realisatie van een volwaardige sporthal en zal betrokken worden bij de belangrijke beslissingen.

Selectiecriteria

 • de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht
 • de vakbekwaamheid
 • de relevante ervaring

De gunningscriteria

 1. De kwaliteit van de concept en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het opdrachtdocument:
  a. In een ruim maatschappelijk kader (oa. Afstemming doelstemmingen masterplan LO2020 en ambities school en stad).
  b. Meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker.
 2. De projectkost inclusief de studiekost en het realisme van het concept binnen de financiële norm scholenbouw
 3. De aanpak van duurzaamheid
 4. De procesgerichtheid en procesbereidheid

De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4 / 3 / 2 / 1, subcriteria hebben hetzelfde gewicht

Genk OO4104

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een school met sporthal te Sledderlo

Status project
Geselecteerde bureaus
 • KOMAAN! architecten , p.ed architecten
 • #M [mAgM]a rchitecten, Bulk Architecten cvba
 • B-ILD
 • Petillon Ceuppens architecten, RADAR architecten
Locatie bouwplaats

Wintergroenstraat, 3600 Genk

Timing project
 • Selectievergadering: 21 apr 2021
 • Indienen: 6 okt 2021
 • Jury: 15 okt 2021
Bouwheer

vzw Katholiek Basisonderwijs Sledderlo Genk

Contactpersoon Bouwheer

Gilbert Beckers

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€ 5.600.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Globale ereloonvork van minimum 9% en maximum 11% voor architectuur, stabiliteit en technieken, berekend op het totale investeringbedrag

Vergoeding ontwerpers

€7.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing