Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Locatiefoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Luchtfoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Luchtfoto projectsite OO4008 Sint-Pieters-Leeuw Coloma Rozentuin

Projectomschrijving

Het waterkasteel Coloma met bijbehorend domein van ca. 15 ha ligt vlak tegen het dorpscentrum van Sint-Pieters-Leeuw en aan de rand van het natuurgebied de Zuunvallei. De plek vormt een prachtige groene long op 10 km ten zuidwesten van Brussel. Het Agentschap voor Natuur en Bos legde hier vanaf 1995 in verschillende fasen een rozentuin aan. De rozencollectie is ondertussen verdeeld over het domein, maar toch vooral geconcentreerd  aan de omheinde westzijde. De rozentuin is de centrale en unieke troef van het domein Coloma. Omwille van een grote collectie unieke en/of oude variëteiten geniet deze rozencollectie nationale en internationale faam.

Op het domein bevindt zich ook een gerestaureerde kasteelboomgaard met een verzameling oude fruitboomvariëteiten, en het park telt een aantal uitzonderlijke bomen. Het domein Coloma is een vertrek- en rustpunt in heel wat wandelingen en fietstochten door het Pajottenland. Park en collectie zijn publiek toegankelijk en gratis.

Het kasteel Coloma werd vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Het werd in 1515 gebouwd als Waterslot in een boomrijk park. De slotgracht werd gevoed door een zijtak van de Zuun. Later werd op het domein een koetshuis bijgebouwd, de huidige taverne, en nog later kwam er een tuinpaviljoen met een traptoren.

Het kasteel en binnenkort ook het landhuis de Viron herbergen momenteel verschillenden diensten van de gemeentelijke administratie. Het domein is in eigendom en beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Agentschap wil in dialoog met alle stakeholders (o.a. het gemeentebestuur, Toerisme Vlaanderen, rozenverenigingen en -professionals) een nieuwe en ambitieuze toekomstvisie ontwikkelen voor het domein.  Die nieuwe invulling, met als thema de roos en de rozencollectie van Coloma, dient volop in te zetten op de verschillende maatschappelijke behoeften, de exploitatie en de beleving van het domein. Het Agentschap wil aan de hand van deze toekomstvisie de inrichting van de rozencollectie herdenken en deze historische plek een nieuw, duurzaam leven geven. Het domein vraagt om frisse ideeën voor een transformatie en een verjonging, waarbij de rozencollectie opnieuw wordt geordend. Het domein kan voor een divers toeristisch publiek, voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en voor de internationale rozenliefhebber of -expert op vele vlakken een meerwaarde bieden, en aantrekkelijker worden voor jong en oud. De plek moet gastvrij, kindvriendelijk en inclusief worden.
Specifieke troeven voor de site zijn :

 • Sint-Pieters-Leeuw wordt zeer gewaardeerd door toeristen en recreanten, dankzij het prachtige landschap van het Pajottenland en tal van bezienswaardigheden, lokaal en in de omgeving: naast het Domein Coloma o.a. het natuurgebied de Zuunvallei, verschillende andere kastelen en natuurgebieden zoals het kasteeldomein van Gaasbeek en het kasteeldomein Groenenberg, en verschillende brouwerijen.
 • Het domein Coloma is gelegen in de groene rand rond Brussel
 • De Coloma Rozentuin is een van de grootste rozentuinen van Europa. Alle belangrijke stamouders van de moderne roos werden hier aangeplant, samen met een volledige collectie van Lens-rozen. Het geheel biedt opportuniteiten voor onderzoek, bewaring van (genetisch materiaal van) soorten en educatie.

Doel van het masterplan is een unieke toekomstvisie te ontwikkelen, waarbij de bestaande en nieuwe bouwwerken, rozentuin, park en landschap – met respect voor het verleden en in aansluiting met de ruimtelijke beleidsvisie van Sint-Pieters-Leeuw – een samenhangend geheel vormen. Het Agentschap wil een nieuw en aantrekkelijk verhaal voor de rozentuin, met centraal daarin de roos, met focus op de beleving doorheen álle seizoenen en voor álle bezoekers. De scenografie en de exploitatie van de rozencollectie en haar omgeving maken deel uit van het masterplan. Het nieuwe concept moet volgende beheersambities kunnen ondersteunen: duurzame beheersmethodes (waterbeheersing, gezonde bodem, organische kringlopen, onkruidbeheersing, beheerskost,…), collectiebeheer (eventuele selectie van rozenvariëteiten of thema’s is daarbij mogelijk), verhoogde biodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding, tijdelijke of permanente paviljoenen.

Het te ontwikkelen ruimere programma voor het domein moet aantrekkelijk en gebalanceerd zijn, met aandacht voor de organisatie van tijdelijke of permanente activiteiten of evenementen. Het park moet creativiteit toelaten en ondersteunen, voor zover deze verbonden is met de intrinsieke kwaliteiten en eigenschappen van de plek. Met het masterplan wil het Agentschap het domein tevens inbedden in een breder raamwerk van actuele of te ontwikkelen gebiedskwaliteiten en voorzieningen op een ruimer schaalniveau. De nieuwe ontwikkeling biedt opportuniteiten voor de opwaardering en of het herstel van de landschappelijke structuren. Complementariteit aan gelijkaardige sites in de groene rand rond Brussel is een aandachtspunt. Aansluitingen overwegen met toeristische routes of fietssnelwegen hoort daar ook bij. Er wordt gevraagd om een doeltreffende multimodale bereikbaarheid te ontwerpen, op lokaal niveau en op het niveau van de Groene Gordel en de wijdere omgeving, met aantakking aan bestaande toeristische routes of netwerken. Ook praktische noden als parkeervoorzieningen, zeker rond landhuis de Viron, waar een bibliotheek, gemeentelijke kantoren en diensten en vergaderzalen gevestigd zullen worden, maken mee het voorwerp uit van de ontwerpopgave.

Als uitwerking van het masterplan wordt een inrichtingsplan gevraagd voor een onthaalsite. Het onthaal dient minstens volgende functies te voorzien: overdekte (buiten)ruimte voor de individuele bezoekers, plaats voor georganiseerde (buiten)activiteiten voor 200 mensen (marktjes, opleidingen en demonstraties, evenementen,…), aanwezigheid van water, elektriciteit en sanitair in een af te sluiten ruimte. 

De historiek, de erfgoedwaarde, het specifieke landschap en de toeristische en recreatieve aspecten bieden heel wat mogelijkheden als context voor een kunstopdracht. Het masterplan kan dan ook optioneel ruimte voor kunst in opdracht voorzien. Kunst wordt daarbij niet beschouwd als een instrument om de sociale, toeristische of  landschappelijk noden te helpen lenigen, maar kan de context mee bevragen, betekenis toevoegen, de verbeelding prikkelen, kortom de opdrachtgever en het publiek de plek laten beleven met alle zintuigen.

Selectiecriteria  

 • de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht 
 • de vakbekwaamheid
 • de relevante ervaring

Gunningscriteria  

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek: 
  1.1.  in een ruim maatschappelijk kader
  1.2.  meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 3. de samenstelling en de deskundigheid van het ontwerpteam
 4. de aanpak van duurzaamheid
 5. honorarium

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 4 / 4 / 3 / 2 / 1. Het gewicht van de subcriteria is 1.

Sint-Pieters-Leeuw OO4008

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en een inrichtingsplan voor een onthaalsite voor de rozentuin van het kasteeldomein Coloma en zijn omgeving

Status project
Geselecteerde bureaus
 • FOREST, OD205
 • BuroLandschap, De Gouden Liniaal Architecten bvba
 • BVBA TIJD EN VLIJT, fabulism
 • Erik Dhont, FELT architectuur & design, maat-ontwerpers
Locatie bouwplaats

Sint-Sebastiaansstraat 12, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tussen Joseph Depauwstraat, Sint-Sebastiaansstraat, Galgstraat, Edouard Rooselaersstraat en Kastanjedreef

Timing project
 • Selectievergadering: 18 jan 2021
 • Indienen: 30 jun 2021
Bouwheer

Vlaamse overheid, Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Agentschap Natuur en Bos

Contactpersoon Bouwheer

Bart Van Camp

Contactpersoon TVB

Jouri De Pelecijn

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Geraamd budget voor de voorwaardelijke uitvoeringsopdracht: €2.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Opmaak Masterplan: €75.000. Voor de voorwaardelijke uitvoeringsopdracht: ereloonvork omgevingsaanleg tussen 6%-7,5% (op deel van de werken), Architectuur, stabiliteit en technieken: Afwijking van max. 1,5% in min of plus t.a.v. de KVIV-barema's

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing